softnews -החידושים החמים בזום: פגישות בסצינות מציאות מדומה

מהדורת ניוזלטר מיום א', 23 במאי 2021
 

גילוי מדהים: ביל גייטס סולק מדירקטוריון מיקרוסופט

החידושים החמים בזום: פגישות בסצינות מציאות מדומה

תכונת הפגישות בסביבת מציאות מדומה מאפשרת למארגן לקבץ את משתתפי שיחת הווידאו לרקע ולחלל וירטואלי אחד, לסצינה אחת, בין אם מדובר בכיתה, חדר ישיבות הנהלה, אודיטוריום, או כל סביבה מועדפת אחרת

הצעות להקמת עד שלוש חממות טכנולוגיות

רשות החדשנות מודיעה על פתיחת הליך תחרותי לבחירה של עד שלושה זכיינים שיקימו חממות טכנולוגיות אשר יפעלו מכוח מסלול הטבה מס' 4 – חממות טכנולוגיות 2020 החדש

גילוי מדהים: ביל גייטס סולק מדירקטוריון מיקרוסופט

במהלך התהליך, חלק מחברי הדירקטוריון הגיעו למסקנה כי אין זה מתאים כי גייטס יישאר במועצת המנהלים של החברה שהקים יחד והנהיג במשך עשרות שנים, וגייטס התפטר לפני שהושלמה חקירת הדירקטוריון

פורטינט פועלת לצמצם את המחסור במומחי סייבר מיומנים באמצעות הדרכות

TAA היא יוזמה של גוף ההדרכה NSE של פורטינט, אשר מטרתה היא להנגיש הדרכות סייבר והזדמנויות תעסוקה בתחום לכל המעוניין

צחי שינדלר מונה לתפקיד מנהל פעילות A10 בישראל

במסגרת תפקידו ינהל שינדלראת הפעילות העסקית של A10בישראלויפעל להעמיק את החדירה של החברה בשוק הישראלי והרחבת פעילותה באמצעות הגדלת החשיפה של ארגונים בישראל לפתרונות החברה