קרן לפיתוח אנשי הי-טק

מהדורת ניוזלטר מיום א', 23 באוגוסט 2020
 

היתרים במקום רשיונות לתקשורת 

קרן לפיתוח ההון האנושי בתעשיית ההייטק

הרשות תקצה עד סוף השנה הנוכחית כ-7 מיליון שקלים ובשנה באה לפחות 20 מיליון שקל לתוכנית הגדלת ההון האנושי בתעשייה

מחדלי תוכנית בינוי ורשלנות בתכנון השקעות, תשתיות ורכש

מבקר המדינה מצא, בין היתר, כי במסגרת תוכנית האב לבינוי במוסד, המוסד לא השלים עבודה כוללת לבחינת עלויות  שלו, נמצאו ליקויים בהתוויית כח האדם ורכש של המוסד

הלמס: ציפיות שליליות של מנהלים בענפי המשק השונים

בסקר שנערך בחודש יולי נשמעו המנהלים פסימיים לגבי המצב בעתיד.
הציפיות להיקף הייצור ירדו ממאזן של 1.3 ביוני למאזן של 1.47- ביולי.

פרויקט מחשוב תהליכים פיננסיים בחברת החשמל

הפרויקט שנועד לייעל את תהליכי סגירת הדוחות הכספיים ועמידה בלו"ז מול הרגולטור, אפשר לחברה פעילות שוטפת בתקופת הקורונה. היקפו הכספי של הפרויקט כמליון שקלים. בוצע על ידי חברת יעל תוכנה

פחות רגולציה מתישה - היתרים במקום רשיונות תקשורת

"כיום מתכונת הרישוי הינה מורכבת ומצריכה הגשת פניות ובקשות שבחינתן סבוכה, ממושכת והתהליך לקבלת רישיון וההוראות ברישיון יוצרים, כאמור, נטל שהוא מעבר לנדרש ויוצרת חסמי כניסה לשחקנים חדשים ועוצרת את התרחבות בשוק"

משאל - מה דעתך

שאלה המטרידה רבים: מה דעתך?
נא לחץ על הקישור ענה ושלח