SoftNews חדשות היי-טק לקידום עסקים

מהדורת ניוזלטר מיום א', 2 בנובמבר 2014
 

איפה הכי רוצים לעבוד 

רשות ההגבלים  שוקלת הגשת כתבי אישום על קרטל מחשוב

הצעות מחיר דומות מאד שהוגשו במכרזים חשפו חשד לקרטל של החברות מלם־תים, קבוצת א.מ.ת מחשוב, קבוצת וואן, הראל טכנולוגיות וטריפל סי. ראש הרשות להגבלים עסקיים דוד גילה (בתמונה) בוחן את הנושא

הסנדלר יחף - משרד האוצר ללא תוכניות ממוחשבות

אין במשרד האוצר גורם תכנון שמתווה תכנית אסטרטגית ברמה המשרדית ומוודא שתכניות העבודה של האגפים במשרד נגזרות ממנה

מלחמה אבודה בהון השחור

דוח מבקר המדינה 65 א' כולל ביקורת רבה על מינהל לא תקין, פיגורים בהשלמת פרויקטים, אי מימוש החלטות ותוכניות השקעה, העסקת קרובים ועוד. אנו בחרנו להאיר את התחום של כשלים הנוגעים לתקשוב

מכשילים יבוא ופוגעים בתחרות

למכון התקנים תפקיד מרכזי בתהליך היבוא של טובין שיבואם מותנה באישור עמידתם בתקן, והוא פועל כמונופול בתחום זה ללא בקרה ופיקוח מספיקים. על משרד הכלכלה לפעול בכל הכלים העומדים לרשותו כדי להקל את תהליך היבוא ולצמצם את חסמי האסדרה

אין טיפול בהתיעלות אנרגטית

משרד האנרגיה לא דרש מידע על מבצע מכשירי החשמל שהוחלפו בפועל ולפיכך הסתמך רק על אומדן שביצע לשם בדיקת ההתייעלות שהושגה

איפה הכי רוצים לעבוד

מבין חמש החברות הנחשקות ביותר, ארבע הן חברות טכנולוגיה. הסקטורים הנחשקים ביותר לפי הדירוג הם טכנולוגיה ותקשורת, מוצרי צריכה ובמקום השלישי אנרגיה ונפט

גיבוי בענן וסינכרון בענן – על ההבדלים ביניהם

משתמשים רבים אינם מבדילים בין שני המושגים סינכרון וגיבוי, מבלבלים ביניהם ולעיתים אף עושים בהם שימוש לא נכון

הפסדי אמזון בתחום האינטרנט

Amazon.com רשמה הפסד תפעולי של  544,000,000 דולר בסיכום הרבעון השלישי שלה שהסתיים ב-30 בספטמבר. ההפסד מיוחס בעיקר לפעילות בתחום האינטרנט

יבמ ומיקרוסופט ישתפו פעולה בענן ההיברידי

יבמ ומיקרוסופט יאפשרו ללקוחות להביא עימם את רישיונות התוכנה הקיימים שלהם אל ענני המחשוב של שתי החברות, באופן שיסייע להם להימנע מהוצאות נוספות. מיקרוסופט תציע גם תוכנות תשתית של יבמ על גבי ענן Azure

רחפת להעברת מטענים

המכשיר דורש מתחתיו משטח מתכת חלק ולכן החברה אומרת כי הוא יתאים במיוחד לשנע מטענים בקלות במחסנים גדולים

עלייה ביצוא הסחורות ברבעון השלישי

עיקר העלייה ביצוא הסחורות כתוצאה מזינוק חד בייצוא התרופות. יצוא התרופות עלה ברבעון השלישי בכ-37% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכם בכ-1.4 מיליארד דולר. ייצוא הכימיקלים עלה  בכ-1.5% והסתכם בכ-2.7 מיליארד דולר וייצוא הרכיבים האלקטרוניים נותר ללא שינוי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד והסתכם בכ-1.1 מיליארד דולר