SoftNews חדשות היי-טק לקידום עסקים

מהדורת ניוזלטר מיום א', 18 במאי 2014
 

כשלון ניהול משאבי חברת  החשמל

אנרכיה ברישום מאגרי מידע בישראל

חרף העובדה שהחוק קובע חובה לרשום מאגרי מידע אצל רשם מאגרי המידע, רק שיעור זניח מכלל מאגרי המידע שבישראל החייבים ברישום, אכן רשומים

כשלון פרויקט ניהול משאבים בחברת החשמל

מבקר המדינה מצא ליקויים באופן ניהול לוח הזמנים של פרויקט ERP, תכולתו, תקציבו והפקת הלקחים ממנו. עוד נמצא כי מטרות מרכזיות של הפרויקט לא הושגו או הושגו באופן חלקי

כשלון מחשוב מערך החיסונים בישראל

דוח מבקר המדינה קובע כי המשרד ניהל את פרויקטי המחשוב בתחום זה במהלך השנים שלא על פי הליכי עבודה סדורים ושלא בהתאם לנוהל מפת"ח המחייב. זאת ועוד, המערכות שפיתח ושדרג המשרד לוקות בליקויים הפוגעים בהפעלתן התקינה ובאמינות המידע המופק מהן

מחדלים  בפרויקט להבה להקטנת הפער הדיגיטלי

המעקב העלה כי ליקויים יסודיים שצוינו בדוח הקודם לא תוקנו. משרד האוצר לא קיים בדק בית של הפרויקט אף שהתחייב לעשות כן בהתייחסותו לממצאי הדוח הקודם. מטה התקשוב הממשלתי במשרד האוצר, אשר קיבל את האחריות על הפרויקט במרץ 2012, נקט פעולות לתיקון חלק מהליקויים

סיאנו מובייל מפטרת עובדים

סיאנו,המפתחת שבבים לטלוויזיה דיגיטלית ניידת, החליטה לבצע ארגון מחדש של פעילותה העסקית ולמקד אותה בתחומים חדשים

יבמ נערכת מחדש נוכח מצבה הקשה

“אנחנו משנים את החברה”, הסבירה המנכ"לית רומטי, “זה הכרחי אם אנחנו רוצים להיות כאן בעשור הקרוב”

חברת פרטנר השיבה כסף ל-60,000 מנויים

שלמה סך של 2.4 מיליון שקלים כיוון שגבתה תשלום שלא כדין ממנויי החברה שבחרו לעבור לתכנית תעריפים של 012 מובייל – מותג השייך לה

אינטל מפעילה אינטרנט של החפצים

אינטל מציגה מכונת שתיה חכמה כאשר אחת התכונות החשובות במכונות מעין אלו היא אפשרות קבלת מידע ושליטה מרחוק על מצב המלאי והמכונה