SoftNews חדשות היי-טק לקידום עסקים

מהדורת ניוזלטר מיום א', 11 באוגוסט 2013

 

אפל ויאהו במבחן השוק

רשות החשמל קובעת סנטדרטים לאיכות

בין היתר קבעה רשות החשמל הגדרות להפרעות ברשת החשמל, וכן  אמות מידה לפיצוי צרכן במקרה של נזק למכשיר חשמלי הנגרם מהפרעות ברשת

אפל ויאהו מול מבחן השוק

תוצאות מאזן הרבע השני של חברת אפל מחדשות את הוויכוח על עתידה של החברה, לפיהן הסתכם הרווח ברבעון ב-6.9 מיליארד דולר לעומת 8.8 מיליארד ברבע המקביל אשתקד

אורביט תספק ליצרן מטוסים אירופי מערכות ניטור בווידיאו למטוס

עסקה זו מצטרפת לעסקה קודמת לאספקת מערכת ניהול התקשורת החדשנית של אורביט לאותו יצרן מטוסים – היקפן המצטבר של
שתי העסקאות מגיע לכ-26 מיליון שקל בתוך חודשיים

מערכת ERP  בסיסטם מעבדות

הפרויקט כלל התקנת שרת תקשורת מרכזי במשרדי הנהלת החברה ביבנה, אליו חוברו כל סניפי סיסטם מעבדות בארץ לשם גישה בכל זמן ומכל מקום באמצעות האינטרנט. במסגרת הפרויקט מוחשבו כל תהליכי העבודה בחברה

יצוא ההי-טק  ירד במחצית הראשונה של השנה לרמה הנמוכה ביותר

מכון היצוא: יצוא ההיי טק  בנטרול ענפים ריכוזיים ירד במחצית הראשונה של השנה לרמה הנמוכה ביותר מזה שלוש שנים

פרויקט אחסון וגיבוי ברשת הולמס פלייס

בוצע על ידי חברת NetApp בשיתוף אנקור מערכות, שותף מוביל של NetApp

אפל שוקלת מינוי משווק מורשה  נוסף בישראל

רוצה להתרחב בעיקר בתחום ה-iPhone  נוכח פתיחת שוק הטלפונים בישראל להפצה מלאה במסגרת הרפורמה שאסרה על חברות הסלולר להתנות מתן שירותיהן ברכישת טלפון נייד מהן