SoftNews חדשות היי-טק לקידום עסקים

מהדורת ניוזלטר מיום ד', 3 באפריל 2013

 

גוברת מלחמת המולים ב-e-books

מכתב  לשר האוצר

"הכסף הנעלם" בתקציב ממשלת ישראל  מבטא ניהול בלתי תקין של כספים, הסתרת הפעילות, העברות בין סעיפים ללא חשיפה לציבור, העדר תכנון במשרדי  הממשלה, העדר דיווח שוטף על  ביצוע התוכניות והתקציב, כלומר זהו סימפטום למחדל חמור בכל ניהול ענייני המדינה

גוברת מלחמת המולים ב-e-books

המאבק המתעורר הוא בין המול"ים למיניהם של ספרים, סרטים, מוסיקה ועוד למפעילי ספריות ציבוריות. העילה: ספריות ברחבי המערב מבקשות לרכוש מהמוציאים לאור את הזכויות לספר אלקטרוני, למשל, על מנת להעמיד אותן ללא הגבלה לרשות המנויים של הספריה שלהן. מה שנקרא עתה  e-lending

הבזאר של עליבאבא כובש עולם

מתרחבת חברת הענק למכירות מקוונות שעושה עתה היסטוריה בהודעה כי היא עומדת להנפיק מניותיה בבורסה

פגיעה תקדימית בזכויות  הקניין

גוברת הדרישה שהקונגרס האמריקאי יתערב להרחבת חוק שמירת הזכויות מעבר לשלב המכירה הראשון ויכלול שמירת זכויות בכל השיטות של מכירה מיד שנייה

עתיד הקמעונאות בעידן הקניות המקוונות

חברת אמזון, שהיא חסידה נלהבת של מכירות ברשת, פותחת תאי תצוגה ואחסון בקניונים, שם ניתן להתרשם מן הסחורה ולקבל אותה

מבחן גוגל למשקפי מחשב

ההתלהבות נובעת מהסברה שהמשקפיים עומדים בחזית גל חדש של טכנולוגיה בשם "מחשוב לביש" (wearable computing)

האלקטרוניקה  בשרות מלחמות הסיגריות

המדובר  בתופעה המתרחבת של "סיגריה אלקטרונית" - E-Cigarettesשיצרניה מנסים להדוף לאחור ולהכות את יצרני הסיגריות הרגילות. המכירות אשתקד הוכפלו

לקראת שינויים בחברה לאוטומציה

בתקופה של  הישגי התקנות מחשוב ופעילות הדרכתית ערה מצד אחד וביקורת על עצם קיום החברה – מונה מנכ"ל חדש לחברה לאוטומציה שליד מרכז השלטון המקומי