SoftNews חדשות היי-טק לקידום עסקים

מהדורת ניוזלטר מיום א', 6 במאי 2012

 

מבקר המדינה על לקיויים במחשוב החינוך, בלהב"ה ברשיות המקומיות ועוד

מלאנוקס טכנולוגיות מכריזה על הכנסות שיא

עליה של 61.2% בהכנסות הרבעון הראשון לעומת הרבעון המקביל ב-2011

שינויים במכרז לחברת  תשתית תקשורת חדשה

לנוכח הכשלון עד כה - הוועדה לבחירת משקיע לחברת התקשורת במשרד התקשורת והאוצר החליטו על ביצוע שינויים בתנאי הליך הבחירה, אשר עתידים לשפר משמעותית את אטרקטיביות מיזם התקשורת

כשלים באכיפה ובקרה בתחום התקשורת

האסדרה בענף התקשורת לקתה בחסר. המשרד לא קבע נהלים ואמות מידה שיסדירו את פעילות הפיקוח והאכיפה כך שיישומה ירתיע את בעלי הרישיונות מלהפר את תנאי רישיונם

מבקר המדינה  חושף פרצות באבטחת הפרטיות ברשויות המקומיות

במשך שנים לא קבע משרד הפנים מדיניות לאבטחת המידע ולהגנת הפרטיות ברשויות המקומיות; לא הניח את התשתית לטיפול בנושא; ולא פעל לקביעת הנחיות בתחום זה

הרבה הבטחות ומעט מעשים במחשוב החינוך

התקשוב עדיין לא הוטמע בהוראה הטמעה של ממש, ומורים במקצועות השונים עדיין מלמדים כבעבר, ללא ניצול טכנולוגיית המחשוב במקצועות הלימוד השונים

לקויי מחשוב נייד במשטרה

המשטרה מתכננת להקים מערכת חדשה שעלותה הוערכה בכ-100 מיליון ש"ח, אך היא לא השתמשה בשום שיטה מהשיטות להערכת עלויות המפורטות בנוהל מפת"ח - הערכה על פי מחזור חיים או הערכה על פי רכיבי עץ המערכת

כשלון פרויקט להבה להקטנת הפערים הדיגיטליים

בביקורת מבקר המדינה נמצאו ליקויים מהותיים, כמה מהם חמורים, באופן ניהולו של הפרויקט. ליקויים אלו מחייבים ביצועו של בדק בית יסודי ונקיטת צעדים לטיפול בליקויים ובכשלים

מהפך זכויות קניין בסין

לראשונה הודה השגריר האמריקאי בבייג'ין, גארי לוק, כי הוא רואה שינוי בכך שיותר חברות בסין, ואולי גם הממשלה, מכירות בזכויות הקניין

אורקל נגד גוגל

אורקל הגישה תביעת ענק נגד חברת גוגל בהאשמה כי חלקים  ניכרים מתוך  מערכת ההפעלה