כנס מיוחד לניהול רכש, לוגיסטיקה וטכנולוגיות מחשוב קשורות

מהדורת ניוזלטר מיום ה', 2 בפברואר 2012

 פתרונות מחשוב מתקדמים לניהול שרשרת האספקה

כנס מיוחד לניהול רכש, לוגיסטיקה וטכנולוגיות מחשוב קשורות

חידושים בתחומי טכנולוגיות ניהול ומחשוב רכש לוגיסטיקה ושרשרת אספקה יוצגו בוועידה השנתית לנושא זה בכפר המכביה ביום ב' 6 בפברואר