SoftNews חדשות היי-טק לקידום עסקים

מהדורת ניוזלטר מיום ד', 12 באוקטובר 2011

 

עצות לבחינת סליקה אלקטרונית                              

הממשלה  וחברת החשמל במכרז אינטרנט מהיר

מדובר בהליך לבחירת משקיע למיזם התקשורת. בשיתוף עם המשקיע, תוקם חברת תשתיות תקשורת שלישית בישראל, אשר תהיה בשליטת המשקיע

דוח האיומים לחודש ספטמבר

התקפה ישירה על מחשבי Mac  באמצעות סוס טרויאני, פרשת האזנות הסתר לסמארטפונים ותולעת שבולעת סיסמאות

EMC  חושפת פתרונות חדשים עבור משתמשי אורקל

מערכת להאצת המסע לענן ולייעול ההתמודדות עם ה"ביג דאטה"

עצות לבחינת סליקה אלקטרונית

על רקע הפעילות הגוברת  בתחומים של תשלומים אלקטרונים וסליקה  מפרסם אתר PCoN בעריכת יועץ התקשוב קובי שפיבק, כמה עצות לתשומת לב

מכרז לסליקה פנסיונית אלקטרונית

אגף שוק ההון במשרד האוצר פרסם  לגורמים  בארץ ובחו"ל הצעה להשתתף בהליך מיון מוקדם של מתמודדים להקמת חברה להקמת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית והפעלתה