מיוחד לקוראי SoftNews

מהדורת ניוזלטר מיום ה', 8 בספטמבר 2011

ברצוני להזמינך באופן אישי, לוועידה השנתית לחיסכון והתייעלות בתפעול, אנרגיה ואחזקה.

בוועידה זו מר איתי יחזקאל כלכלן ראשי במרכז ההשקעות, יציג לראשונה את המענקים החדשים להתייעלות אנרגטית, והקריטריונים לקבלתם.

כמו כן, הוועידה תציג כלים ושיטות חדשות לחיסכון בתפעול אנרגיה ואחזקה.

מחיר מיוחד - 240 שקל + מע"מ.

מיכאל שטולברג, מנכ"ל