SoftNews חדשות היי-טק לקידום עסקים

מהדורת ניוזלטר מיום ד', 29 ביוני 2011

ממשל זמין מבקש מידע על סחר אלקטרוני             

מלם תים רוכשת מחצית מאלטל

שלמה איזנברג, מנהל העסקים הראשי של קבוצת מלם-תים: "רכישה זו תהווה ראש חץ להשתתפות החברה בפרויקט עיר הבה"דים של צה"ל בנגב"

עניין בכנס השנתי הקרוב של גרטנר

כנס גרטנר הקרוב מעורר עניין בהתממשקות שלו לשילוב חדשנות טכנולוגית ליישומים קריטיים בארגון הנדרשים עתה

קונסיסט משיקה מערכת מתקדמת לניהול מסמכים

המערכת החדשה מציעה GUI חדשני, ארכיטקטורה מרכזית על בסיס מסדי נתונים, התאמה למערכות ההפעלה החדשות ומתן מענה לשווקים בעלי נפח הפקה גבוה

מערכת בינה עסקית חדשה בחברת קאל

"אחת המטרות המרכזיות של הפרויקט הייתה שיפור תהליכי העבודה"

קידום מתמחים לתעשייה והיי-טק בירושלים

ארבעה ורבע מליון שקלים יושקעו בתכנית חומש לקידום פרויקט המתמחים של 'רוח חדשה', בשיתוף עיר אקדמיה והרשות לפיתוח ירושלים

בעלי גישה ל-SharePoint בארגון נמנעים מלהשתמש בו

נתון זה עולה מסקר של חברת הרמוני המיוצגת בישראל על ידי קבוצת יעל תוכנה  על הרגלי השימוש ב- SharePoint בארגונים

ממשל זמין מבקש מידע על סחר אלקטרוני

משרד האוצר - אגף החשב הכללי - ממשל זמין  פרסם   בקשה לקבלת מידע בנושא תשתיות תוכנה למערכת סחר אלקטרוני

מכרז לשירותי ייעוץ עבור פורטל רישוי עסקים

המכרז ינוהל כמכרז מקוון בפורטל הספקים, כאשר במקביל יידרשו המציעים להגיש הצעה לתיבת המכרזים הפיזית.על המציעים להצטייד בכרטיס חכם