SoftNews חדשות היי-טק לקידום עסקים

מהדורת ניוזלטר מיום ג', 24 במאי 2011

 

הכשלון והטפשות בייצור תעודות זהות חכמות        

תשתיות תקשורת, בקרה וביטחון במנהלת הבדווים בבאר שבע

הותקנה על ידי  בינת יישום מערכות. שווי הפרויקט כ-800 אלף שקל

ביטול קנסות היציאה לכל ענפי שוק התקשורת

חברת תקשורת לא תוכל לגבות ממנוי שיבטל את הסכם ההתקשרות בינו לבין החברה, במהלך תקופת ההתחייבות, תשלום העולה על - 8 אחוזים מממוצע החשבון החודשי בגין שירותים, כפול מספר החודשים שנותרו עד תוםתקופת ההתחייבות

לימודי טכנולוגיה  לנערות במגזר הערבי

היקף ההשקעה הכולל של ביטוח לאומי ומיקרוסופט בשנת הפעילות השלישית כ-900 אלף שקלים

לילך הניג מונתה למנהלת מכירות בחטיבת שירותים מנוהלים באלעד מערכות

במסגרת תפקידה החדש אחראית הניג על ניהול כל תהליכי המכירה מול הלקוחות, כולל ניהולם באתרי הלקוח וניהול הצד המנהלי והרווחתי של העובדים

צחי דרור (39) מונה למנהל מוצר EMC  במטריקס

במסגרת תפקידו החדש יהיה אחראי דרור על כל הפעילות במערכות EMCשמבצעת חטיבת האינטגרציה והתשתיות של מטריקס

הושלמה הפרטת החברה לאוטומציה במנהל השלטון המקומי

במסגרת ההליך, שמקווים שיביא להגברת התחרות במחשוב השלטון המקומי -  יועברו לקופת המדינה כ-21 מיליון ₪

החברה לישראל בחרה בפתרונות חברת אבטחת המידע אלגוסק

המערכות ישמשו את "החברה לישראל" לביצוע בקרה, ניהול סיכונים וניהול שינויים בתחום אבטחת המידע

מידע מלא חורים במינהל המקרקעין

דוח מבקר המדינה קובע כי הנהלת המינהל לא קבעה מדיניות מחשוב ולא עקבה אחר עבודתו של אגף המידע באופן יסודי, ולפיכך חסר המינהל את התשתית הניהולית הדרושה לניהול מערך המחשוב

הכשלון והטפשות בייצור תעודת זהות חכמה

משרד הפנים פועל בסחבת זה כ-15 שנים לקידום הנפקתה של תעודת זהות חכמה כדי להנהיג תעודה בעלת עמידות משופרת