הטבה לא צפויה למשקיעי הון סיכון

יום ג', 12 באוקטובר 2021

מאת משה שלו עורך ראשי SoftNews

כאשר שואלים מנהלי חברות היי-טק האם המשלה מקדמת את הענף , תומכת בו, פועלת להכשרת די כוח אדם, התשובה היא בדרך כלל "רק שלא יתערבו ויתנו לנו לעבוד."

ואמנם כל הנתונים לגבי צמיחת הסטארט-אפ-ניישן מראים כי ההתפתחות הפנומנלית של ענפי ההיי-טק בישראל נעשית רובה ככולה ביזומה פרטית, עם עזרה ממשלתית שולית ומזערית.

 עתה חל לפתע מפנה:

הממשלה הוסיפה הטבת מס חריגה לקרנות הון סיכון.
מוצעת הטבה לקרנות הון סיכון, שהממשלה הוסיפה בעת שהחוק עבר ממנה לכנסת, לאחר שתזכיר החוק המקורי לא כלל אותה. 
 
כיום תושב ישראל שמבצע השקעות בקרן הון סיכון – קרנות שעיקר עיסוקן מו”פ, ישלם על דמי ההצלחה שלו (חלקו של מנהל הקרן ברווחים שהושגו) מס שולי של כ-50%. לפי החוק המתוקן אותו שותף ישלם מס מופחת של 32% בלבד. מדובר כאן בהטבת מס דווקא לאלה ממגזר ההיי-טק שיכולים  להסתדר מצוין גם בלעדיה.
 
בדברי ההסבר מציינים ברשות המסים מהו הרציונל בהטבת המס הזו להייטק, ולמה הטבת מס זו צריכה להינתן דווקא למי שעוסק בהייטק ולא – לדוגמה – לקרנות פרייבט אקויטי שמשביחות חברות מסורתיות, או לקרנות גידור שעושות עסקאות פיננסיות. "נעשתה הבחנה בין ההטבות הניתנות לקרן הון סיכון המשקיעה בחברה בתחילת דרכה ובמקרים רבים מביאה לצמיחתה, לבין ההטבות הניתנות להשקעות באמצעות קרן השקעה פרטית שלגביה התועלות המשקיות מובהקות פחות".
 
מבקרי ההצעה החדשה מסבירים כי תעשיית ההון הסיכון הישראלית היא תעשייה מבוססת מאוד. בשנת 2020 לדוגמה גייסו 35 קרנות הון סיכון כספים בהיקף של 3.5 מיליארד דולר. בשנת 2021 הגיוסים צפויים לעמוד על היקף דומה. 
מכאן שאין כל מקום להפלות לטובה את המשקיעים בתעשיה זו.