התוכנית הלאומית לקירור עירוני ולהצללה באמצעות עצים יוצאת לדרך

יום ו', 1 באפריל 2022
 
מאת משה שלו עורך ראשי SoftNews
 
התוכנית הלאומית לקירור עירוני ולהצללה באמצעות עצים יוצאת לדרך: המשרד להגנת הסביבה, בשיתוף משרד החקלאות, המועצה הלאומית לכלכלה והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה, הקימו צוותי עבודה לקידום היישום של התוכנית.
 
אלון זס"ק, סמנכ"ל בכיר למשאבי טבע במשרד להגנת הסביבה ויו"ר מנהלת היערכות לשינוי אקלים, אמר באירוע התנעת צוותי העבודה בבת ים: "קירור המרחב העירוני באמצעות עצים הוא צעד משמעותי ביותר בהיערכות של השלטון המקומי למשבר האקלים. הרשויות המקומיות ופעילותן להיערכות נכונה וטובה יותר הן המפתח ליכולת של ישראל להיות ערוכה למשבר האקלים. פעולות המשרד להגנת הסביבה מתמקדות בתוכניות היערכות לשינוי אקלים בשלטון המקומי. דגש מיוחד ניתן להטמעה של עקרונות הייעור העירוני והפיכת הערים ומרכזיהן למקום מאוורר ומוצל שמאפשר פעילות אורבנית משמעותית גם בעידן של שינוי האקלים"
 
צוין כי, העלייה הצפויה בטמפרטורת האוויר וכן תכיפותם ומשכם של גלי החום בחודשי הקיץ בעקבות משבר האקלים, מחייבים פעולות מקדימות להקלה בעומסי החום ונקיטת אסטרטגיה לקירור ערי ישראל. 
 
בינואר 2022, התקבלה החלטת ממשלה מספר 1022 אשר הניעה מהלך מתואם לקידום הצללה וקירור של המרחב העירוני באמצעות עצי רחוב במסגרת היערכות למשבר האקלים. במסגרת ההחלטה יועדו משימות למשרדי ממשלה וגופים שונים בהם: המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות, משרד הפנים, מרכז למיפוי ישראל ועוד, במטרה לקדם את הנושא. המשרד להגנת הסביבה, בהיוועצות עם משרדים וגופים שונים, יכין תכנית להשגת היעדים אשר תוגש לאישור תקציב לשנים 2024-2023.
 
על בסיס המשימות המרכזיות שנקבעו במסגרת החלטת הממשלה 1022 הוקמו צוותי עבודה שיובילו משרדי הממשלה האמונים על יישום ההחלטה - הגנת הסביבה, חקלאות ופנים - בשיתוף עם המועצה הלאומית לכלכלה ושותפים נוספים שגויסו ממשרדי ממשלה רלוונטיים, נציגי השלטון המקומי ומגופים חברתיים נוספים. במסגרת הפעולות, ייבנה תהליך הכנת תכנית יישום מפורטת לטובת הטמעה אפקטיבית של התוכנית הלאומית להצללה וקירור הערים באמצעות עצים.  
 
זס"ק הוסיף: "אחד הכלים המקובלים והיעילים למיתון החום העירוני הוא הצללה באמצעות עצים. הצל שמספקים עצים בוגרים הוא נדבך חשוב בסביבה עירונית איכותית. מעבר לתפקידם בהורדת הטמפרטורה, העצים מסייעים ללכידת פחמן, באגירת מי נגר, ומעודדים פעילות מחוץ למרחב הביתי שתביא לשיפור איכות החיים ובריאות התושבים. אנחנו יוצאים לתהליך, בעקבות החלטת הממשלה, שבסופו לרשויות המקומיות בישראל תהיה תוכנית אופרטיבית הנוגעת לקירור עירוני והצללה, תוך שילוב הנושא במנגנוני התכנון הממשלתיים".