המשרד להגנת הסביבה מפרסם מפה ארצית לקרקעות מזוהמות

יום ה', 31 במרץ 2022

 

מעוניינות לדעת אם קיים זיהום קרקע בסביבה שלכם? רוצים לדעת איזה אתרים שוקמו מזיהום באזור הקרוב אליכם? המשרד להגנת הסביבה מפרסם בימים אלה כשירות לציבור גרסת פיילוט (הרצה) של שכבת מידע חדשה - המפה הארצית לזיהומי קרקע.

המפה הארצית לזיהומי קרקע מציגה מידע לגבי אתרים החשודים או הידועים כמזוהמים המצויים במאגר המידע של המשרד להגנת הסביבה, כפי שמקובל במדינות אחרות בעולם.

אגף שפכי תעשייה, קרקעות מזוהמות ודלקים של המשרד להגנת הסביבה ריכז מידע על אודות אלפי אתרים החשודים בזיהום קרקע, ממקורות מידע שונים, ופעל להנגשת המידע יחד עם אגף מדיניות, ובשיתוף אנשי מקצוע מתחומים שונים במשרד לרבות חופש מידע, מערכות מידע ו-GIS, פרסומים, הלשכה המשפטית וחברת DHV.

כעת יש במערכת למעלה מ-2,200 אתרים, ואתרים נוספים ממשיכים להיקלט. מעל ל-300 אתרים מצויים בהליך שיקום, יותר מ-700 אתרים סיימו הליך חקירה ושיקום ושאר האתרים מצויים בהליכי חקירה.

כמה נתונים בולטים: ב-1,100 אתרים התרחשה או קיימת פעילות מענף התחבורה, בהם מוסכים ותחנות דלק; בכ-600 אתרים הייתה או יש פעילות תעשייתית; ובשאר האתרים הייתה פעילות חקלאית, ביטחונית או שנגעה לאתרי הפסולת השונים.

למעלה מ-1,900 אתרים מצויים באזור בעל רגישות הידרולוגית גבוהה וכ-2,000 מצויים בשטחי ישובים. ביותר מ-1,400 אתרים אותרו גזי קרקע. מאגר המידע אינו כולל את כל הנתונים אודות זיהומי קרקע בישראל, אלא משקף לציבור את מצב הנתונים הקיים במשרד נכון למועד הפרסום ונכון למועד בו נערכו הבדיקות בקרקע.

מאגר הנתונים מיועד לקהל משתמשים רחב לרבות רוכשים ומתעניינים בנדל"ן, חוקרים, ארגוני סביבה, גורמים מהמגזר העסקי והפיננסי, וכן גורמים שונים מהמגזר הציבורי לרבות משרדי ממשלה, שלטון מקומי ומוסדות תכנון. המידע צפוי לסייע בתהליכי קבלת החלטות ציבוריות ועסקיות תוך הטמעה של סיכונים סביבתיים-פיננסיים, וכן לסייע במעקב אחר תהליכי טיפול קרקעות מזוהמות ואתרים חשודים.

סיווג האתרים במפת המידע מתבצע על פי חלוקה לשלושה שלבים מנהליים: אתרים שלגביהם יש חשד לזיהום קרקע; אתרים עם זיהום קרקע ידוע; ואתרים ששוקמו או שלגביהם נערכה בדיקה ולא נמצאו מזוהמים. המערכת מכילה מידע גם לגבי גזי קרקע ומידע אחר ענפי הפעילות באותם אתרים.

המידע מונגש על גבי מערכת GovMap כשכבת מידע בשם "המפה הארצית לזיהומי קרקע" וכן במערכת המידע הממשלתית GovData  כמידע גולמי פתוח. מידע זה מתעדכן ועובר טיוב נתונים מעת לעת. את מאגר הנתונים ניתן להוריד גם כגיליון נתונים, ולעשות בו שימושים נוספים כגון ניתוח נתונים ופיתוח ממשקי משתמש.

לקבלת מידע פרטני על אודות אתרים סביבתיים במפת זיהום הקרקע הארצית יש לפנות למייל: SoilInfo@sviva.gov.il, וכן אם יש לכם הצעת ייעול לגרסת הפיילוט של המערכת.

למפה הארצית לזיהומי קרקע: https://did.li/UZ2YH

למצגת: https://did.li/NLiaa

למדריך מסד נתונים קרקעות מזוהמות:https://did.li/bbuCN

למידע נוסף אודות קרקעות מזוהמות:https://did.li/smWfT