התמתנות בביקוש לעובדים

יום ש', 25 בספטמבר 2021

מאת משה שלו עורך ראשי SoftNews

 

ניתוח הביקוש לעבודה לחודש אוגוסט 2021 ,מנוכה עונתיות:
= שיעור המשרות הפנויות בחודש אוגוסט עומד על %80.4  ( לעומת %81.4 בחודש יולי).
 
= מספר המשרות הפנויות בחודש אוגוסט עומד על 237,134  ( לעומת 605,132 בחודש יולי).
= לראשונה מתחילת שנת 2021 חלה ירידה במספר המשרות הפנויות בענף האירוח והאוכל 
 
= בניתוח שיעור השינוי החודשי של המשרות הפנויות ושל המועסקים ניתן לראות שמגמת העלייה במספר המשרות הפנויות שהחלה בפברואר 2021 התמתנה
 
= בין היתר בולטים הביקושים לעובדי היי-טק ותקשרות בכל התחומים.