הלמ"ס: מאזני הנטו על המצב בחודש דצמבר הם חיוביים

יום ד', 5 בינואר 2022

 

סקר הערכת המגמות בעסקים - דצמבר 2021 Business Tendency Survey - December 2021

בסקר מגמות בעסקים נשאלים מנהלי החברות על החודש הקודם (נובמבר), על מצבם הכלכלי בהווה (דצמבר) ועל ציפיותיהם לחודש הבא (ינואר).

ממצאים עיקריים:

למרות הגידול בתחלואה מאזני הנטו על המצב בחודש דצמבר הם חיוביים, למעט בענף המלונאות, שם המאזן שלילי ועומד על 0.13-

בענף המלונאות המושפע ישירות מההגבלות השונות, מאזני הציפיות לחודש הקרוב ירדו בצורה משמעותית. בציפייה ללינות תיירים חלה ירידה מ-7.11 הציפיות לחודש דצמבר שדווחו בנובמבר, ל-4.37 בחודש ינואר.

בענף המסחר, למרות התפשטות נגיף הקורונה, מרבית המנהלים מצפים לעלייה במכירות בחודש ינואר והמאזן הוא חיובי. 

 

ומה המצב בענף השירותים?