מטריקס מציגה שוב תוצאות שיא בכל המדדים לשנת 2021

יום א', 13 במרץ 2022

 

מטריקס פרסמה  את הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2021 ולרבעון הרביעי של 2021, כאשר החברה רושמת שוב תוצאות שיא כל הזמנים הן ברמה השנתית והן הרבעונית. נתוני ההכנסות, הרווח הגולמי, הרווח התפעולי, הרווח הנקי וה-EBITDA  לשנה ולרבעון (כמו גם סכומי הדיבידנדים שחולקו לבעלי מניות החברה) רשמו כולם שיאי כל הזמנים.  

תוצאות שנתיות

ההכנסות השנתיות טיפסו בכ-13% לכ- 4.4 מיליארד שקל
הרווח התפעולי צמח לכ-329.4 מיליון שקל והרווח הנקי גדל לכ-218.8 מיליון שקל.
 

הרווח התפעולי בשנת 2021 עמד על כ- 329.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 289.1 מיליון שקל בשנת 2020, גידול של כ- 13.9%. שיעור הרווח התפעולי ב- 2020 היה כ- 7.6% בהשוואה לכ- 7.5% אשתקד.

הרווח הנקי בשנת 2021 צמח לכ- 218.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 190.9 מיליון שקל ב- 2020, גידול של כ- 14.6%. שיעור הרווח הנקי נותר על כנו ועמד על כ- 5%. ה- EBITDA  בשנת 2021 רשמה עליה של כ- 15.3%  לכ- 477.1 מיליון ? ושיעורה עמד על כ- 10.9% בהשוואה, לכ- 413.9 מיליון ? בשנת 2020.

מטריקס מסכמת את שנת 2021 עם צמיחה אורגנית של כ- 95% במכירות, תוך שהיא חווה ביקושים גדלים והולכים לשירותים דיגיטליים, שירותי ענן, סייבר ותשתיות מחשוב ואנליטיקה, לצד חזרה לצמיחה במגזר ההדרכה ועליה בביקוש לשירותי הייעוץ וההנדסה.

צבר ההזמנות של מטריקס רשם גידול של כ- 18% וגם הוא בשיא כל הזמנים ועומד על כ- 5.4 מיליארד ? (מתוכם כ- 4.5 מיליארד ? לשנת 2022).

לדברי מוטי גוטמן, מנכ"ל מטריקס: "אנו מסכמים בגאווה את שנת 2021, השנה בה מטריקס חגגה שני עשורי פעילות, עם תוצאות שיא כל הזמנים בכל המדדים הכספיים: מחזור מכירות, רווח גולמי, רווח תפעולי, EBITDA  וחלוקת דיבידנדים, הן ברמה השנתית והן ברמה הרבעונית. אנו צופים המשך ההתאוששות של המשק ממשבר הקורונה ובעקבותיו המשך צורך הולך וגובר למגוון שירותים ופתרונות בתחומים הטכנולוגיים החמים ביותר כיום: דיגיטל, ענן, סייבר, דאטה ומערכות ליבה תפעוליות, תחומים אשר מטריקס מובילה בהם את השוק הטכנולוגי בישראל ותמשיך להוביל.

אנו חווים חזרה לשגרה במגזר ההדרכה וההטמעה, עם ביקוש שיא להכשרות בשל המחסור האדיר בכוח אדם טכנולוגי בשוק. במקביל, חלה במחצית השנייה של 2021 התאוששות גם בפעילות בארה"ב, עם זכייה בפרויקטים חדשים גדולים במגזרים הפיננסי, הבריאות והתחבורה.אנו ממשיכים לעמוד ביעדים שהצבנו לעצמנו וממשיכים לגדול בהכנסות, ברווח התפעולי ובעיקר בשורה התחתונה – הרווח הנקי וכפועל יוצא בתרומת הדיבידנדים להם זוכים בעלי מניות החברה".

גוטמן מוסיף, "מגמת ההאצה, שהחלה בתקופה הקורונה, של המעבר לענן ולמודלים של תשלום As a Service  תימשך להערכתנו גם בשנים הקרובות ואף תגבר, תוך שהיא מביאה למרכיב ARRה  הולך וגדל בהכנסות החברה.

מטריקס צפויה להשתלב בפרויקטים לאומיים של הממשלה ומגזר הביטחון, דוגמת פרויקט נימבוס, שמתוכנן להאיץ את אימוץ הענן במגזר הציבורי, כמו גם במגזרי הבריאות והפיננסים.פרויקט נימבוס מהווה נקודת מפנה חשובה, כי הוא מאפשר עבודה בענן תוך שמירה של הנתונים מקומית בארץ, ולכן משתחרר החסם שעצר הגירה לענן של מערכות, המבוססות על מאגרי מידע, אותם לא ניתן להעביר לשרתים מחוץ למדינה.במכרז הבסיס של פרויקט נימבוס זכו אמזון וגוגל, שתיהן שותפות עסקיות של מטריקס. במכרז המשך, בו זכתה מטריקס בכל הקטגוריות, הסדירה הממשלה תהליכי רכש מהירים לפרויקטים. הזכייה במכרז מעניקה למטריקס את ההיתר להוות ספקית מומחית עבור גופי הממשלה ולסייע בהעברת מערכות הממשלה לענן.

מגמת השיא בכל הפרמטרים הפיננסיים באה לידי ביטוי גם בנתוני צבר ההזמנות העתידי שלנו שעומד על סכום שיא של כ- 5.4 מיליארד שקל נכון ל- 31.1.2021, ומתוכם למעלה מ- 4.5 מיליארד שקל לשנת 2022".