מנגנון בטוחות לשיקום נזקי הפסולת התעשייתית של רותם אמפרט

יום ה', 23 בדצמבר 2021

יהמשרד להגנת הסביבה הוביל למהלך משמעותי להבטחת שיקום סביבתי בהתאם לעיקרון "המזהם משלם": ועדת הכספים של הכנסת בראשות ח"כ אלכס קושניר אישרה מנגנון בטוחות לשיקום נזקי הפסולת התעשייתית של רותם אמפרט מקבוצת כימיקלים לישראל שנערמה במשך עשרות שנים והגיעה להיקף אדיר של 100 מיליון מ"ק, ומזהמת את הקרקע ומקורות המים באזור - כתנאי למתן זיכיון המדינה להמשך כריית פוספטים.

השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג: "הצלחנו במשרד להגנת הסביבה להוביל ליצירת מנגנון בטוחות תקדימי לצורך שיקום נזקי עבר היסטוריים בהיקף עצום, כדי להבטיח שעלויות אלו לא יושתו על הציבור, ולצורך עיגון העיקרון של 'המזהם משלם'. נמשיך לוודא שהאזור שבו פועלת חברת רותם אמפרט יושב למדינה עם סיום הכרייה באופן כזה שלא ישאיר נזקים סביבתיים ארוכי טווח"

מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, גלית כהן: "יחד עם החשב הכללי באוצר ומשרד האנרגיה הובלנו לכך שהסיכון האדיר כתוצאה מאי-השיקום של הפסולות התעשייתיות יוטל על כתפיה של מי שיצרו את הסיכון - חברת רותם אמפרט והחברה-האם כי"ל, ולא על הסביבה והציבור"

בסיכום הדיון ועדת הכספים אישרה מנגנון בטוחות לשיקום נזקי הפסולת התעשייתית של רותם אמפרט, שנערמה במשך עשרות שנים והגיעה להיקף אדיר של 100 מיליון מ"ק ומזהמת את הקרקע ומקורות המים באזור - כתנאי למתן זיכיון המדינה להמשך כריית פוספטים.

עיקרי מנגנון הבטוחות:

 

•           ערבות בסך 60 מיליון שקל שנועדה לשקף את החבות של רותם אמפרט וכוללת הן את שיקום נזקי הכרייה והן את השיקום של נזקי הפסולת התעשייתית. ערבות זו - לאחר חילוט שלה ככל שלא יקוימו ההתחייבויות לשיקום -  תוכל להתחדש בסכום של 60 מיליון שקל נוספים.

 

•           תוקף הערבות הוא לשנתיים לאחר תום הזיכיון ויתחדש עד לסיום השיקום. הניסיון הבין-לאומי מלמד כי שיקום זה צפוי להימשך כ-20 שנה.

 

•           מנגנון ההחלטות להפעלת הערבות ואישור ביצוע השיקום כולל התייעצות עם המשרד להגנת הסביבה כגורם האמון על נושא שיקום הפסולות התעשייתיות.