עלייה של 250% במשרות הפתוחות לתפקידים לא טכנולוגיים בהייטק

יום ג', 12 ביולי 2022

SNPI) Start-Up Nation Policy Institute) ורשות החדשנות מפרסמים

את דוח ההון האנושי בהייטק 2022-2021 - תמונת מצב

חרף ההאטה בכלכלה העולמית, ישנה עלייה של 250% במשרות הפתוחות לתפקידים לא טכנולוגיים בהייטק יוצרת הזדמנות להשתלב במשרות בפריון גבוה בענף.

בין ממצאי הדו"ח:
____________...
 
מהסקר עולה כי 13% מהעובדים בהייטק הינם בוגרי הכשרות חוץ אקדמיות, שני שליש מתוכם ללא הכשרה אקדמית כלל.
 
עלייה של 250% במשרות הפתוחות לתפקידים לא טכנולוגיים בהייטק יוצרת הזדמנות להשתלב במשרות בפריון גבוה בענף.
 
עוד מעיקרי הדו"ח:
בתקופה זו נרשמו שיאים בפעילות חברות ההייטק עם גיוס של 27 מיליארד דולר בהשקעות הון סיכון, במקביל לעשרות הנפקות וחדי קרן חדשים. 
 
שוק העבודה בהייטק הגיע אף הוא לרתיחה עם גידול של 12% במספר העובדים בענף ב-2021, המהווים כ-30 אלף עובדים שהתווספו למצבת העובדים.
 
הצמיחה המשמעותית ביותר הייתה בחברות מקומיות שרשמו גידול של כ-14% במספר המועסקים בעוד שמרכזי המו"פ של חברות רב-לאומיות צמחו בכ-5% בלבד.
הצמיחה הגבוהה ביותר במספר העובדים הייתה בסקטורים מוטי תוכנה, אבל לצידם בלטו לטובה סקטורי הAgriFood-Tech וה-CleanTech.
 
באפריל 2022 נאמדו 32.9 אלף משרות פתוחות בהייטק הישראלי, שיא של השנים האחרונות, כאשר כשני שלישים מהן משרות טכנולוגיות.
 
הקפיצה המשמעותית הייתה במספר המשרות הפתוחות לתפקידים לא טכנולוגיים, שיותר מהוכפלו בהשוואה לשנים האחרונות.