האינטרנט בשירות הבריאות

יום ד', 17 בנובמבר 2021
האינטרנט בשירות הבריאות: נתוני הלמ"ס בסקר החברתי שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדי שנה מאז 2002 . הסקר נערך בקרב בני 20 ומעלה.
 
%58 השתמשו באינטרנט לצורך חיפוש מידע בנושאי בריאות: %55 מהגברים ו-%61
מהנשים; %62 מהיהודים ו-%36 מהערבים; %63 מהצעירים בני 20-44 ו-%43 מבני 65
ומעלה.
 
%11 מתייעצים בקבוצות וברשתות חברתיות בנושאי בריאות, %7.8 מהגברים ו-%14
מהנשים; ערבים ויהודים בשיעור דומה. צעירים מתייעצים בשיעורים גבוהים יותר
ממבוגרים.
 
%58 מהאוכלוסייה נוהגים להשתמש בשירותים מקוונים של קופת החולים, כגון הזמנת
תור, בקשת אישורים והתחייבויות. יהודים משתמשים בשירותים האלה יותר מערבים
(%62 ו-%38 ,בהתאמה).
 
%20 נוהגים להשתמש בשירותי ייעוץ מקוונים של קופות החולים, כגון ייעוץ Online עם
רופא או אחות.