שיפור במצב התעסוקה - ירידה באבטלה

יום ג', 2 בנובמבר 2021
נתונים חיוביים בניתוח הלשכה המרכזית לסטטסיטיקה  - המחצית הראשונה של אוקטובר 2021
(לעומת המחצית השנייה של ספטמבר 2021 , בקרב בני 15 ומעלה).
 
 

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה - 5.1% (5.7% במחצית השנייה של ספטמבר 2021)

אחוז מכוח העבודה של המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה + הבלתי מועסקים – 5.6% (6.5% במחצית השנייה של ספטמבר 2021)

אחוז מכוח העבודה של הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה ממרץ 2020 + המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה + הבלתי מועסקים - 7.1% (7.9% במחצית השנייה של ספטמבר 2021)

שיעור תעסוקה לא כולל נעדרים זמנית מעבודה כל השבוע מסיבות הקשורות בקורונה – 60.6% (59.4% במחצית השנייה של ספטמבר 2021)