Mary Kay Inc. מכריזה על פרסים, אבני דרך והישגים

יום ש', 30 ביולי 2022

 

מרי קיי בע"מ מרגישה 22'. במהלך המחצית הראשונה של השנה, חברת היזמות הגלובלית האייקונית קידמה את החידושים שלה במדעי העור, המשיכה במאמצי ההשפעה החברתית שלה וזכתה במספר פרסים יוקרתיים על עסקיה ומנהיגותה. זה עניין של יופי - והמותג בן כמעט 60 השנים רק מתחיל.

פרסים ונקודות עיקריות לשנת 2022

*30 פרסים בסך הכול על מצוינות עסקית, השפעה חברתית וקיימות

*10 פרסי מעסיקים המכירים במרי קיי כמקום נהדר לעבוד בו ולמצוינות תפעולית

*7 פרסים על Mary Kay’s c-suite  וההנהלה הבכירה

*17 דו"חות בפרסום עצמי המחזקים את מאמציה התפעוליים והפילנתרופיים של מרי קיי התומכים בהתחייבויות הקיימות שלה לאסטרטגיית העשרת החיים היום למען מחר בר קיימא

*3 אזכורים בדו"חות שנתיים של שותפים בעלי השפעה חברתית המדגישים את מרי קיי

*8 הרצאות להעלאת המודעות להעצמת נשים ושוויון, גיוון והכללה של ספקים, שימור מים וגישה לחינוך

*2 מבחר פסטיבלי סרטים

*4 מחקרים על רכש מגיב מגדרי ומחקרים גיאוגרפיים על הזדמנויות כלכליות של נשים

*7 מענקי מחקר הוענקו לתמיכה בנערות במדע, חקר הסרטן והעצמת נשים

 

 נוסף על המשך המסע שלה להיות מותג מונחה מטרה וחברה ממוקדת קיימא המחויבת לעתיד כדור הארץ שלנו ולדורות הבאים.