הרובוט דוקטור של מחר

יום ו', 19 בנובמבר 2021

 

נוכח ריבוי הידיעות על ניתוחים בעזרת רובוטים ורפואה רובוטית עתידית

נראה כי כך יראה הרובוט/דוקטור של המחר