בסימן נסיגה - הבורסה לניירות ערך מאבדת יושב ראש

יום ד', 27 באפריל 2022

 

בסימן נסיגה - הבורסה לניירות ערך מאבדת יושב  ראש

יו"ר הבורסה אריק שטיינברג מתפטר אחרי 5 חודשים בלבד. ברקע: חוסר הסכמה על התגמול.
פחות מחמישה חודשים לאחר שמונה באופן קבוע לתפקיד, הגיש אריק שטיינברג מכתב התפטרות, בו טען כי בעלת המניות הגדולה בבורסה סירבה באופן עקרוני לכלול בחוזה ההעסקה שלו תגמול הוני.
 
יו"ר הדירקטוריון, אריק שטיינברג, הודיע  לדירקטורים שמכהנים יחד איתו כי הוא מתפטר מהתפקיד. במכתב ששלח לדירקטורים הסיבר שטיינברג כי הסיבה להתפטרות נובעת "מהעדר נכונות עקרונית של בעל המניות המהותי בבורסה לשקול הענקת תגמול הוני כחלק מהסכם העסקה לתפקיד יו"ר דירקטוריון הבורסה".
 
בעל המניות העיקרי בבורסה היא קרן ההשקעות האמריקאית Manikay Partners (מניקיי), שרכשה 19.9% ממניות הבורסה תמורת כ-110.2 מיליון שקל בשנת 2018. כיום מחזיקה מניקיי ב-19.48% מהמניות המעניקות לה שווי של 316 מיליון שקל המשקף לה תשואה של כמעט פי שלושה על ההשקעה.
 
שטיינברג מונה ליו"ר הבורסה בדצמבר האחרון, לאחר שהדירקטוריון קיבל פה אחד את המלצת ועדת האיתור. יו"ר הבורסה הקודם, אמנון נויבך, פרש מתפקידו ב-1 באוגוסט, וממועד זה כיהן שטיינברג כיו"ר דירקטוריון זמני.
 
בדוח הכספי לסיכום שנת 2021 שפרסמה הבורסה בחודש שעבר, היא ציינה כי טרם נקבעו לשטיינברג תנאי כהונה ייחודיים בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון והוא זכאי לגמול דירקטורים כמקובל בחברה. בנובמבר אישר דירקטוריון החברה מסגרת לתגמול הוני לדירקטורים, בהתאם להוראות מדיניות התגמול 2021 עד 2023 ותקנות הגמול ובכפוף לקבלת אישורה של אסיפת בעלי המניות של החברה. בבורסה ציינו כי יפעלו לזימונה של אסיפת בעלי מניות לאישור התגמול ההוני, אך זו טרם כונסה.
 
על פי החלטת הדירקטוריון, הגמול השנתי המוצע הינו 84,850 שקל, ואילו הגמול הממוצע בעד השתתפות בישיבה של הדירקטוריון או של ועדת דירקטוריון יעמוד על 3,270 שקל.
 
שטיינברג משמש כדירקטור בבורסה מיולי 2020. משנת 2012 ועד היום הוא מכהן כדירקטור בלאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות הריאליות של קבוצת בנק לאומי; מ-2018 משמש כיו"ר חברת REE ובימים אלו מסיים תקופת כהונה כדירקטור בחברת פז נפט. בנוסף, שטיינברג מהמשקיעים בחברת מובילאיי .