השכר הממוצע בהייטק גבוה פי 2.4 מהשכר הממוצע במשק

יום ה', 2 ביוני 2022

השכר הממוצע בהייטק בחודש מרץ עמד על 29,772 שקל, ירידה של כ-1% לעומת החודש הקודם ועלייה של 2.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. השכר הממוצע בהייטק גבוה פי 2.4 מהשכר הממוצע במשק ופי 5.6 משכר המינימום. כמו כן הפער בין השכר הממוצע במשק לשכר המינימום ממשיך לגדול ונכון לחודש מרץ הוא עומד על פי 2.4.

משרות השכיר בתחום ההייטק היה 378.9 אלף, עלייה של 11.7% לעומת מרץ 2021 (339.1 אלף) ועלייה של 1.1% לעומת חודש פברואר 2022 (374.9 אלף). משרות השכיר בתחום ההייטק היו 9.8% מכלל משרות השכיר במשק בדומה לחודש פברואר 2022.

הממוצע הגבוה ביותר בתחום ההייטק הוא בענף מחקר ופיתוח עם שכר ממוצע של 32,261 ואחריו ענף התכנות, ייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים עם שכר ממוצע של 31,261 שקל.

הענף הכלכלי שבו השכר הממוצע הוא הנמוך ביותר בתחום ההייטק הוא שירותי תקשורת ובו השכר הממוצע עומד על 21,196 שקל. 

מנתוני הלמ"ס עולה כי הענפים ש"משכו" את השכר הממוצע במשק לעומת החודש הקודם הם ענף הנדל"ן שבו השכר הממוצע גדל ב-22% לעומת החודש הקודם (עלייה של 2,890 שקל), ענף השירותים הפיננסיים ושירותי הביטוח שבו עלה השכר הממוצע ב-21% (4,336 שקל) וענף שירותי התחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות שבו השכר הממוצע עלה ב-16% (עלייה של 1,858 שקל). 

ענפים שמיתנו את העלייה בשכר הממוצע במשק הם ענף השירותים המקצועיים, מדעיים וטכניים שבו השכר הממוצע ירד ב-7% (1,366 שקל), אם כי חשוב לציין כי השכר הממוצע בענף זה הוא עדיין גבוה ועומד על 17,639 שקל). ענף נוסף שעזר במיתון העלייה בשכר הממוצע במשק הוא ענף מנהל מקומי, ציבורי, ביטחון וביטוח לאומי שבו ירד השכר הממוצע ב-6% (1,047 שקל).

מספר משרות השכיר במרץ עמד על 3.879 מיליון, עלייה של 11.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ועלייה של 0.9% לעומת החודש הקודם. הענפים עם מספר המשרות הגבוה ביותר בינואר היו ענף החינוך - עם 569.8 אלף משרות; שירותי הבריאות, רווחה וסעד - עם 541.7 אלף משרות; וענף המסחר הסיטונאי, הקמעונאי ותיקון כלי רכב מנועיים - עם 496.8 אלף משרות. השכר הממוצע במקצועות אלו נמוך משמעותית מהשכר הממוצע במשק ועומד על 8,641 שקל בענף החינוך, ועל 8,600 שקל בענף שירותי הבריאות, רווחה וסעד.