השכר הממוצע בהייטק ממשיך לזנק

יום ד', 6 באפריל 2022
 
השכר הממוצע במשק למשרת עובד ישראלי עמד בחודש ינואר 2022 על 11,784 שקל לחודש, ירידה לעומת החודש שלפניו, אז עמד השכר הממוצע על 12,142 שקל. כך עולה מנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). 
 
בענף ההייטק ממשיך השכר הממוצע להיות גבוה בהרבה מאשר בכלל המשק, ואף עלה בקרוב ל-1,000 שקל לעומת דצמבר 2021 ל-27,310 שקל (26,494 בדצמבר). שכרם של המתכנתים בתחום הגיע ל-29,558 שקל, ושל העובדים בתחום המחקר המדעי והפיתוח ל-29,481 שקל.
יעד הממשלה לסוף 2023: עוד 4,500 ערבים ועוד 2,800 חרדים בהייטק.
 
בינואר 2022 היה מספר משרות השכיר בתחום ההייטק 370.3 אלף, עלייה של 1% לעומת דצמבר 2021 (366.8 אלף). משרות השכיר בתחום ההייטק היו 9.7% מכלל משרות השכיר במשק, לעומת 9.5% בדצמבר 2021.
 
מהנתונים עולה כי שכרם הממוצע של העובדים הזרים ירד לעומת דצמבר 2021, אז היה 7,526 שקל, ובינואר 2022 הוא עמד על 7,110 שקל. מנגד, השכר הממוצע השנתי לעובד זר ב-2021 היה מעט נמוך יותר מזה של חודש ינואר - 7,017 שקל.
 
לפי חלוקה לענפים, למעט בהייטק, משתלם לעבוד גם בתחום המדע והתקשורת עם שכר ממוצע של 27,232 שקל בממוצע לחודש. מיד אחר כך ברשימה: תחום השירותים הפיננסיים ושירותי הביטוח - 21,987 שקל, אספקת חשמל ומים, שירותי ביוב וטיהור, וטיפול בפסולת - 19,748 שקל, שירותים מקצועיים, מדעים וטכניים - 16,716 שקל, תעשייה - 16,335 שקל ומינהל מקומי, ציבורי וביטחון, וביטוח לאומי - 16,129 שקל. 
מי שסוגרים את השכר הממוצע החודשי לינואר הם העובדים בתחום שירותי האירוח והאוכל עם שכר של 5,496 שקל.