הלמס: הרעה במדד אמון הצרכנים ובנכונות לקניות

יום ש', 25 בספטמבר 2021
 
הלמס: הרעה במדד אמון הצרכנים 
 
מדד אמון הצרכנים תחום בטווח שבין מינוס 100 לבין פלוס 100. ככל שערך המדד קרוב יותר לגבול
העליון, כך הוא מעיד על אופטימיות גדולה יותר בקרב הפרטים, וככל שערך המדד קרוב יותר לגבול
התחתון, כך הוא מעיד על פסימיות רבה יותר. מדד קרוב לאפס מצביע על היעדר ציפיות לשינוי במצב
הקיים. המתודולוגיה של הסקר תואמת את ההנחיות של ארגון ה-OECD לסקרים מסוג זה.
 
נתוני המחצית השנייה של אוגוסט 2021 לעומת המחצית הראשונה שלו:
 
במחצית השנייה של אוגוסט, בצל העלייה בנתוני התחלואה והחלה של שורת הגבלות, מדד
אמון הצרכנים עומד על %17 .
זוהי ירידה של 10 נקודות האחוז בערכו מאז המחצית השנייה של יולי, והיא מצביעה על החמרה בציפיות
 
לא חל שינוי של ממש בערכי ארבעת המאזנים המרכיבים את המדד:
המאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה בשנה הקרובה עומד על %22 -  לאחר
שבמחצית הראשונה של אוגוסט הוא ירד ל-%18 -  מערך חיובי של %1 במחצית השנייה של יולי. יש
לציין כי ערכיו של מאזן זה היו חיוביים מאז המחצית השנייה של פברואר ועד למחצית השנייה של יולי
2021 , והצביעו על אופטימיות זהירה של הפרטים. אולם, מאז המחצית הראשונה של יולי, נמצא המאזן במגמת ירידה ומצביע על החמרה בציפיות.
 
המאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי של משק הבית בשנה הקרובה עומד על %4 -  במחצית
הראשונה הוא עמד על %0 .יש לציין כי ערכיו של מאזן זה היו חיוביים מאז המחצית הראשונה של
נובמבר 2020 ועד למחצית השנייה של יולי 2021 והצביעו על אופטימיות זהירה.
 
המאזן המתייחס לשינוי שחל במצב הכלכלי של משק הבית בשנה האחרונה עומד על %18 -  במחצית
הראשונה הוא עמד על %19-.
 
המאזן המתייחס לכוונות של הפרטים לרכישות גדולות בשנה הקרובה בהשוואה לשנה האחרונה עומד על %25 -  במחצית הראשונה הוא עמד על %19-.