הלמ"ס: כמה מרוויחים עובדי הסטארט-אפ בישראל

יום ו', 31 בדצמבר 2021
דו"ח חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על חברות הסטארט-אפ בישראל  קובע שהשכר הממוצע למשרת שכיר בחברות הזנק (סטארט-אפ) בשנת 2020 עמד על 21.6 אלף ש"ח - עלייה של 3 אחוזים לעומת 2019, ופי 1.8 מהשכר החודשי הממוצע למשרת שכיר בכלל המשק (11.2 אלף ש"ח).
 
כך  במחוז תל אביב, השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר הוא הגבוה ביותר (23.2 אלף ש"ח), פי 1.3 ממחוז הדרום שבו השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר הוא הנמוך ביותר (17.3 אלף ש"ח).
 
עוד עולה מהנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי בשנת 2020 פעלו בישראל 4,810 חברות סטארט-אפ, עלייה שנתית ממוצעת של 4% לעומת שנת 2011.  באותה שנה נצפתה ירידה במאזן הפתיחות והסגירות של חברות הזנק, בהמשך לירידה שהחלה בשנת 2016, לאחר עלייה שנתית ממוצעת של 6% בשנים 2015-2011.
 
השכר לפי מחוזות 
 
בתל-אביב: השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר הוא הגבוה ביותר(נתוני הלמ"ס)
 
נתון ממעותי נוסף שעולה מהדוח על פתיחה וסגירה של חברות סטארט אפ מצביע על כך שבשנים 2020-2011 נפתחו בישראל 7,256 חברות הזנק. 3,472 מתוכן (48%) נסגרו או השהו את פעילותן עד שנת 2020.
 
3,472 מחברות הסטארט-אפ שנפתחו בעשור האחרון – נסגרו(צילום: ShutterStock)
בנוסף, ב-2020 היו כ-31 אלף משרות שכיר בסטארטא-אפים, עלייה שנתית ממוצעת של 5% בשנים 2020-2011, כאשר 72% מאותן חברות ר ו-78% ממשרות השכיר מרוכזים במחוזות תל אביב והמרכז. כמו כן, כ-16% מחברות הסטארט-אפ בשנים 2020-2018 קיבלו מענק בסך 2.2 מיליארד ש"ח מרשות החדשנות לביצוע פעילות מו"פ.