שיפור במצב התעסוקה בחודש פברואר 2022

יום ג', 22 במרץ 2022

 

מצב התעסוקה בחודש פברואר 2022 לעומת חודש ינואר 2022,  בקרב בני 15 ומעלה:
 
• אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה – 3.7% (ללא שינוי לעומת בחודש הקודם)
• אחוז מכוח העבודה של המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף
קורונה + הבלתי מועסקים – 4.2% (4.4 בחודש הקודם).
• שיעור תעסוקה לא כולל נעדרים זמנית מעבודה כל השבוע מסיבות הקשורות בקורונה – 60.6%
(לעומת  60.2 בחודש הקודם)
 
 
מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נמסר כי סקר כוח אדם הוא המקור העיקרי למידע על כוח העבודה בישראל והוא נערך באופן שוטף על ידי הלשכה.
 
במחצית השנייה של חודש פברואר 2022 רואיינו באופן שוטף כ-400,8 בני 15 ומעלה.
בחודש פברואר 2022 רואיינו כ-800,17 בני 15 ומעלה. אוכלוסיית הסקר כוללת את התושבים הקבועים של מדינת ישראל, תיירים ותושבים ארעיים השוהים בישראל יותר משנה ברציפות. הסקר מאפשר מעקב אחרהתפתחות בכוח העבודה, גודלו ותכונותיו, היקף האבטלה ועוד.
הגדרות מפורטות של תכונות כוח העבודה ניתן לראות באתר האינטרנט בנושא "שוק העבודה".
 
1 . הבלתי מועסקים: בני 15 ומעלה שלא עבדו אפילו שעה אחת בשבוע הקובע ואין להם עבודה ממנה
נעדרו כל השבוע הקובע, חיפשו עבודה באופן פעיל ב-4 שבועות שקדמו לראיון בסקר והיו זמינים
לעבודה בשבוע הקובע.
2 . המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם מסיבות הקשורות בקורונה: בני 15 ומעלה המועסקים שנעדרו
זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל צמצום בהיקף העבודה, השבתת מקום עבודה ואלה שציינו ב"אחר"
שהם נעדרו בגלל קורונה, כולל עובדים הנמצאים בחופשה ללא תשלום, אם מובטחת חזרתם לאותו
מעסיק.
3 . הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה ממרץ
2020 :  בני 15 ומעלה שלא עבדו בשבוע הקובע, ואין להם עבודה ממנה נעדרו כל השבוע הקובע ולא
חיפשו עבודה באופן פעיל ב-4 שבועות שקדמו לראיון בסקר ופוטרו מעבודתם ממרץ 2020.
4 . שיעור תעסוקה לא כולל נעדרים זמנית מעבודתם כל השבוע מסיבות הקשורות בקורונה.