הלמ"ס מפרסם שימוש באינטרנט בקרב ישראלים בני 20 ומעלה בשנת 2020

יום ג', 12 באוקטובר 2021
סקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  מביא נתונים (בין היתר) על שימוש באינטרנט בקרב ישראלים בני 20 ומעלה בשנת 2020:
 
%90 מהישראלים משתמשים באינטרנט, %47 השתמשו באינטרנט לצורך קבלת שירותים
ממשרדי ממשלה: התפלגות השימוש לפי גילים היא: כמחצית מהצעירים בני 20-44 ,שליש מבני 65-74 ו-%14 מבני 75 ומעלה.
 
%37 מעדיפים לנהל את התקשורת עם משרדי הממשלה פנים אל פנים, %32 באינטרנט,
%21 דרך הטלפון ו-%7 לא נזקקים לשירות.
 
 
עם העלייה בגיל יורד שיעור המעדיפים לנהל תקשורת באמצעות הרשת: %38 בגילאי 20-44 ו- %16 בגילאי 65 ומעלה. במקביל, שיעור המעדיפים לנהל תקשורת פנים אל פנים עולה עם הגיל: %33 בגילי 20-44 ו- %43 בגילי 65 ומעלה. 
 

49% מרגישים בטוחים למסור מידע אישי באתרי אינטרנט ממשלתיים: 52% מהגברים ו-47% מהנשים; 60% מבני 44-20, 46% מבני 64-45 ו-25% מבני 65 ומעלה.

31% לא מרגישים בטוחים למסור מידע אישי (היתר לא משתמשים באינטרנט או לא ידעו להשיב).

לאילו אתרים נכנסים?
%37 מבני 20 ומעלה המהווים כשני מליון איש  נכנסו לאתר של המוסד לביטוח לאומי:
 
%14  (כ-695 אלף איש) נכנסו לאתר האינטרנט של משרד האוצר
 
%13  ( כ-765 אלף איש) נכנסו לאתר של רשות האוכלוסין וההגירה
 
%11 ( כ-605 אלף איש) נכנסו לאתר של משרד הבריאות, 
 
%5 (כ-284 אלף איש) נכנסו לאתר של משרד החינוך
 
על הסקר החברתי: הסקר נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדי שנה מאז 2002 .
הסקר מספק מידע על תנאי החיים של אוכלוסיית ישראל ועל רווחתה בנושאים: דיור, רכב,
בריאות, השכלה, שימוש באינטרנט, תעסוקה, נופש, קשר עם בני משפחה וחברים, פעילות
התנדבותית, מצב כלכלי, תפיסות, עמדות, שביעות רצון ואמון.
במסגרת הסקר החברתי 2020 רואיינו בביתם או בטלפון 249,7 איש בני 20 ומעלה המייצגים כ-7.5
מיליון איש בגילים אלו. הנושא המורחב בשנה זו היה ישראל בעידן הדיגיטלי – מיומנויות
דיגיטליות, נגישות למידע, קבלת שירותים ברשת, תקשורת, מסחר, תחבורה ותיירות ברשת,
שימוש באפליקציות, רשתות חברתיות, קבלת שירותי ממשל ברשת, כלכלת רשת כולל שירותי
בנקאות, שימושים בטלפון חכם, בטיחות סייבר ופשיעה ברשת, פרטיות ואבטחת מידע וביטחון
ילדים באינטרנט.
קישורים להודעות קודמות בנושאים מסקר חברתי 2020 :סוגי שימוש באינטרנט, מסחר ובנקאות
ברשת, שימוש בטלפון חכם, אזרחים ותיקים.