בנק ישראל: ההשפעה של ה-SMS על תכנית "חסכון לכל ילד" הייתה חיובית

יום ב', 27 בדצמבר 2021
  • מחקר של בנק ישראל בוחן הודעות טקסט (SMS) שנשלחו במסגרת כניסתה לתוקף של רגולציית "חיסכון לכל ילד" במטרה לעודד השתתפות פעילה של הורים בבחירת תכנית החיסכון לילדים.
  • ההשפעה של ה-SMS הייתה חיובית והעלתה בממוצע את שיעור ההשתתפות האקטיבית בתכנית של האוכלוסייה היהודית הלא חרדית ב-15 אחוז, את תוספת החיסכון ב-8 אחוז ואת הבחירה באמצעות טלפון סלולארי ב-6 אחוז.
  • ההשפעה של הSMS- על הציבור החרדי והערבי היא פחות ממחצית מההשפעה על האוכלוסייה היהודית הלא חרדית והיא עומדת על 6 אחוז עבור בחירה כללית, 2 אחוז עבור בחירה בתוספת חיסכון ו-1 אחוז בבחירה באמצעות טלפון נייד.
  • הורים שענו על סקר ונמצא שיש להם אמון גבוה במוסדות הממשלה ושהם מאמינים שמוסדות הממשלה פועלים לטובתם הושפעו בצורה משמעותית יותר מההודעה
  • הורים בעלי אוריינות פיננסית נמוכה הושפעו בצורה פחותה משמעותית. 
  • המחקר מצביע על הצורך בחשיבה ממוקדת כדי לשפר את רמת המיצוי של תכניות ממשלתיות קיימות בכלל האוכלוסייה.

במחקר צוין כי מוסדות ורגולטורים מגדילים את השימוש בהודעות טקסט דיגיטליות על מנת להעלות מודעות לנושאים שונים או לעודד השתתפות בתכניות ויוזמות. בתיאוריה, תזכורות והודעות טקסט אמורות להגביר מודעות לנושא ההודעה ולעודד נקיטת פעולה אקטיבית. לשימוש בתשתית דיגיטלית להגברת מודעות יש אמנם פוטנציאל להקל על תהליכי קבלת החלטות של משקי בית אך ייתכן והשימוש או הגישה לתשתית הדיגיטלית יוצרת אתגרים לחלק מהאוכלוסייה. לכן, עולה השאלה האם שליחת הודעות טקסט בתשתית דיגיטלית (SMS) משפיעה על האוכלוסייה והאם ההשפעה  שווה לכל המגזרים? יש חשיבות לבחון נושא זה על מנת לראות מה הפערים הקיימים ברגולציה צרכנית היום ואת הקשר שלהם לרמת האוריינות הפיננסית של הציבור.

מאיה הרן רוזן מחטיבת המחקר בבנק ישראל ופרופ' אורלי שדה מבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית משתמשות כמקרה בוחן לבדיקת ההשפעה של הודעות טקסט בהודעות טקסט שנשלחו לפלאפונים במסגרת כניסתה לתוקף של תכנית "חיסכון לכל ילד" בשנת 2017, על מגזרי אוכלוסייה  שונים.

"חיסכון לכל ילד" היא תכנית חיסכון לכל הילדים מתחת לגיל 18 בישראל שבאמצעותה מפקידה המדינה כ-50 שקל בחודש לחשבון חיסכון על שם הילד ובה דמי הניהול מסובסדים עבור הילדים. במסגרת התכנית ההורים יכולים לבחור איפה ינוהלו הכספים (קופות גמל או בנקים – הבחירה כוללת את מרבית הגופים המוכרים והגדולים במשק), אופן ניהול הכספים, והאם להפקיד כ-50 שקל נוספים כל חודש לתכנית מקצבת הילדים. כשהתוכנית נכנסה לתוקף ב-2017 הייתה חצי שנה בה ניתנה להורים אפשרות לבצע בחירה אקטיבית לפני שברירות מחדל נכנסו לתוקף.