הרחבה ושינוי של איגוד מפעילי הלוויין

יום ש', 18 בדצמבר 2021

 

 
 
המנהלים הראשיים של חברות מפעילות הלוויינים המובילות בעולם הודיעו בפריז, לרגל World Satellite Business Week 2021 כי ESOA, איגוד מפעילי הלוויין ב-EMEA, מתרחב כדי לכלול מפעילי לוויינים מכל האזורים העולם. בעקבות כך ישונה שם הארגון ל-GSOA, איגוד מפעילי הלוויין הגלובלי. הם גם הודיעו ששבע חברות חדשות - אמזון, APT, ARSAT, Intersputnik, לוקהיד מרטין, Omnispaceו-Star One- כבר הסכימו להצטרף ל-GSOA.

GSOA תישאר האיגוד היחיד של תעשיית הלוויין המונע בידי מנכ"לים. הוא יתמקד במשימת הליבה שהיא קול ופלטפורמה אחודים לשיתוף פעולה עבור מפעילי לוויינים ברחבי העולם כדי להבטיח את המשך הצלחתם ולהרחיב את ההזדמנויות עבור קובעי מדיניות ושחקנים בתעשייה למינוף שירותי לוויין כדי להגשים את יעדיהם.

"היצירה של GSOAמשקפת אמונה חזקה במגזר התקשורת הלוויינית כי יש צורך בקול עולמי חזק כדי להבטיח שהמגזר יהיה ממוקם היטב כדי לעזור ליצור עולם מקושר ויותר בר-קיימא", אמר סטאפן שפנגלר, יו"ר ESOAו ומנכ"ל Intelsat. "העובדה שחברים חדשים כבר מצטרפים אלינו היא דוגמה לתמיכה במשימה של GSOAוהצורך להבטיח שיחד יהיה לנו קול חזק בעיצוב מערכת התקשורת של העתיד".

מטרות האיגוד החדש:

על פני כדור הארץ: הרחבת הקישוריות באופן גלובלי גם במקומות בהן לא ניתן לחבר רשתות אחרות, חיבור קהילות לא מחוברות, בתי ספר, משקי בית, מטוסים, ספינות, עסקים, סוכנויות הומניטריות, שומרי שלום וממשלות, במטרה להגדיל את מספר חיבורי הנתונים הלוויינים ב-250% עד 2030 ולהגדיל את כמות הנתונים שעוברת באמצעות אותם חיבורים פי 15.

בחלל: שמירה על סביבת החלל לדורות הבאים על ידי תכנון, שיגור והפעלת לוויינים בצורה אחראית ומזעור יצירת פסולת חלל.

לכולם: תמיכה ביעדי פיתוח בר קיימא של האו"ם על ידי מתן גישה לשידור מאובטח, אמין ובר-קיימא לחיבוריות פס רחב לאנשים, בתי ספר, חברות, ארגונים ומכשירים באשר הם, בין אם בתנועה, בעבודה או במשחק.

האגודה תמשיך להיות מבוססת על דירקטוריון בראשות מנכ"ל, אשר הוכיח את עצמו כבעל ערך רב להצלחת ה-ESOAעד כה, מזכירות חזקה וקבוצות עבודה מונעות על ידי חברים אשר מבצעות את סדר היום הרחב שנקבע על ידי הדירקטוריון.

"זהו  שינוי חשוב שיעזור להבטיח שהתעשייה תמוצב בעתיד", אמר ארטי הולה-מייני, מזכ"ל ESOA."אנו גם מכירים בכך שיש איגודים אחרים בתעשייה שירצו להבין את ההשלכות של שינוי זה ואנו מצפים לעבוד איתם כדי להבטיח שלמגזר התקשורת הלוויינית יהיה הקול הגלובלי החזק והמאוחד ביותר האפשרי".

אנשי קשר

Natalia Vicente
nvicente@esoa.net

+32 (2) 669 4274
www.esoa.net