עליה שנתית ממוצעת של ארבעה אחוזים במספר חברות ההי-טק הפעילות

יום א', 2 בינואר 2022

באיחור מה מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את "סיפור" הגידול והשינויים בענפי ההי-טק.

עייקרי הדברים:

בשנת 2020 פעלו בישראל 4,810 חברות הזנק, עלייה שנתית ממוצעת של 4% לעומת שנת 2011.

בשנת 2020, נצפתה ירידה במאזן הפתיחות והסגירות של חברות הזנק, בהמשך לירידה שהחלה בשנת 2016, לאחר עלייה שנתית ממוצעת של 6% בשנים 2015-2011.

בשנים 2020-2011 נפתחו בישראל 7,256 חברות הזנק. 3,472 מתוכן (48%) נסגרו או השהו את פעילותן עד שנת 2020.

ב-2020 היו כ-31 אלף משרות שכיר בחברות הזנק, עלייה שנתית ממוצעת של 5% בשנים 2020-2011.

השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר בחברות הזנק בשנת 2020 עמד על 21.6 אלף ש"ח, עלייה של 3% לעומת 2019, ופי 1.9 מהשכר החודשי הממוצע למשרת שכיר בכלל המשק (11.2 אלף ש"ח).

72% מחברות הזנק ו-78% ממשרות השכיר מרוכזים במחוזות תל אביב והמרכז.

בשנת 2020, בלטו מספר חברות ההזנק שנפתחו בתחומי הפעילות יישומים לתעשיות ולעסקים (137 חברות) ובטכנולוגיות רפואיות(86 חברות).

59% ממשרות השכיר מרוכזות בחברות הפעילות בתחומים מבוססי תוכנה (יישומים לתעשיות ולעסקים, מידע רפואי, אינטרנט, יישומים לטלפון נייד, אבטחה, יישומי תקשורת, מסחר אלקטרוני ופרסום).

בשנת 2020, כ-16% מחברות ההזנק או מהחברות הבשלות הוגדרו 'מהירות צמיחה' (High Growth), כ-10% מתוכן הוגדרו כ'איילות' (Gazelles).

בשנים 2020-2018 כ-16% מחברות ההזנק קיבלו מענק בסך 2.2 מיליארד ש"ח מרשות החדשנות לביצוע פעילות מו"פ.

בשנת 2020 גייסו חברות ההזנק והחברות הבשלות כ-12.3 מיליארד דולר, עלייה של 35% לעומת שנת 2019.

בין הרבעון השני והשלישי של שנת 2020, חלה ירידה של 6% בשכיחות גיוסי ההון לצד עלייה של 41% בסכום הגיוס. 

בשנת 2020 החברות הבשלות העסיקו 73.3 אלף משרות שכיר שהם 70% מסך המשרות שכיר בחברות הזנק ובחברות בשלות יחד.