"מי שבע" תרגיל התמודדות עם נפילת טילים

יום ב', 13 ביוני 2022

תאגיד "מי שבע" ועיריית אופקים קיימו תרגיל להתמודדות עם תרחיש של הסלמה במצב הביטחוני, כאשר שיאו הוא נפילת טילים. תרחיש זה מחייב היערכות מיוחדת להמשך הרצף התפקודי, לספק מים ולסלק את הביוב. התרגיל כלל בחינת התמודדות של התאגיד והעירייה עם אירועים וירטואליים, במסגרתה הצוותים המקצועיים נדרשו לחשיבה ותכנון קפדניים לצורך התמודדות עם המשבר. יצוין כי עובדי 'מי שבע' מאיישים את מכלול ההנדסה, בעירית אופקים ועיריית באר שבע, בעת חירום.

על פי תרחיש הייחוס בתרגיל, נדרשו הצוותים המקצועיים להתמודד עם "מקרי" נפילת טילים באזור העיר אופקים, היעדר חשמל ומים ודרישה לתת מענה לאוכלוסייה. התמודדות עם תרחיש זה דורשת תיאום וסנכרון עם הרשויות המקומיות באזור. בנוסף, בשל נזק שנגרם לתשתיות, על פי התרחיש כמובן, "נרשמו" מספר מוקדים של גלישת ביוב ופיצוצי מים, אשר חייב התמודדות מהירה, תוך תיאום מלא, בין עובדי "מי שבע" לבין כלל הגורמים בעירייה, הצבא ורשות המים. במקביל, תורגל מתן מענה מנהלתי בחירום לרבות פרסום מידע לציבור אל מול איומי התרחיש.

זה המקום לציין כי לאחרונה השיק מי שבע את מרכז השליטה והבקרה החדש, שממנו ניתן לנהל ולתפעל משימות ואתגרים בשגרה ובחירום. התרגיל התקיים כחלק מהתרגול השנתי אשר נועד לשמור על כשירות מקצועית של אנשי התאגיד אל מול הממשקים השונים.

 

מריו לובטקין, מנכ"ל תאגיד 'מי שבע':"'אספקת מים סדירה וסילוק הביוב בשגרה ובחירום הם המשימה הראשונה במעלה של תאגיד המים והביוב 'מי שבע'. היערכות התאגיד לתרחיש של משבר מים, שנובע ממצב ביטחוני רגיש, חיונית לשמירה על תפקוד הערים באר שבע ואופקים. אני מודה לכלל העובדים והארגונים שנרתמו לביצוע התרגיל על הצד הטוב ביותר. ל'מי שבע' תפקיד חשוב בשמירה על אספקת מים תקינה ופרסום מידע והנחיות לתושבים בנוגע לדרכי צריכת המים הן בשגרה והן בתרחישי חירום שונים".