הלמ"ס: חלה הרעה במצב הכלכלי של משקי הבית

יום א', 14 בנובמבר 2021
אוקטובר 2021 לעומת ספטמבר:
 
מדד אמון הצרכנים עומד על %8( -בספטמבר עלה ל-%7.)-
 
חלה החמרה במאזן המתייחס לשינוי שחל במצב הכלכלי של משק הבית בשנה האחרונה,
והוא ירד ל-%18 -מ-%12 -בספטמבר.
 
המאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה בשנה הקרובה עומד על %1 -ומצביע על
מגמת שיפור בחודשיים האחרונים; המאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי של משק
הבית בשנה הקרובה עומד על ערך חיובי של %9 ונמצא במגמת שיפור מאז ספטמבר.
 
באוקטובר 2021 מדד אמון הצרכנים היחסי עומד על 121( בספטמבר עלה ל-126.
מדד אמון הצרכנים תחום בטווח שבין מינוס 100 לבין פלוס 100 .ככל שערך המדד קרוב יותר לגבול העליון, כך הוא מעיד על אופטימיות גדולה יותר בקרב הפרטים, וככל שערך המדד קרוב יותר לגבול התחתון, כך הוא מעיד על פסימיות רבה יותר. מדד קרוב לאפס מצביע על היעדר ציפיות לשינוי במצב הקיים. המתודולוגיה של הסקר תואמת את ההנחיות של ארגון ה-OECD לסקרים מסוג זה.
 
מגמות במדד אמון הצרכנים החודשי עד אוקטובר 2021 החל מחודש מרץ 2020 ועד חודש אוקטובר 2020 ,על רקע משבר הקורונה והשינויים הן במצב התחלואה והן בהחלת ההגבלות וההקלות על המשק, ניתן להבחין בתנודתיות בערכי מדד אמון הצרכנים והמאזנים המרכיבים אותו. בחודש מרץ עם החלת ההגבלות על האוכלוסייה ועל פעילות המשק, ירד המדד ל-%22 -מ-%6 -בפברואר, ובחודש אפריל עם החלת הסגר הכללי הראשון ירד המדד ל-%31.- גם לאחר השיפור שבא בעקבות ההקלות בחודשים מאי ואוגוסט, הערכים שהתקבלו %14 -ו-%24 ,- בהתאמה היו נמוכים משמעותית מהערכים בשנים 2016-2019 .באוקטובר, עם החלת הסגר הכללי השני, עמד מדד אמון הצרכנים על %28.- החל מנובמבר 2020 ועד חודש יולי 2021 ,נמצא מדד אמון הצרכנים בהתאוששות ומגמת עליה.