סיוע בתכניות מו"פ והרצה שמטרתן לתרום לשיפור ולייעול ענף הבנייה.

יום ו', 10 ביוני 2022

רשות החדשנות, בשיתוף משרד הבינוי והשיכון מזמינים חברות תעשייה, המייצרות מוצרים וחומרים לענף הבניה, להגיש בקשות לקבלת סיוע בתכניות מו"פ והרצה (פיילוטים) שמטרתן לתרום לשיפור ולייעול ענף הבנייה.

התוכניות המוגשות  יעסקו בפיתוח והרצה של מוצרים, חומרים, טכנולוגיות ותהליכי ייצור חדשניים, הצפויים להביא לשיפור הפריון בענף הבנייה, ובכלל זה הגברת התיעוש, הארכת חיי המוצרים והתייעלות במשאבי הבנייה. על התכניות המוגשות במענה לקול קורא זה, להוות חדשנות בענף הבנייה, להדגים את הטכנולוגיה המוצעת ולייצר ערך משמעותי עבור החברה ועבור ענף יצרני זה בישראל.

הקול הקורא מיועד לחברות תעשיית הייצור מענפי הבנייה, ובהם: ייצור רכיבים מתועשים מתקדמים, ציוד מתקדם לבניה, רובוטיקה, חומרים מתקדמים ועוד..

גובה המענק

תמיכה בשיעור של 30% - 50% מהוצאות המו"פ של תכניות שאושרו

תוספת של 10% לתיקי מו"פ המבוצעים באזור פיתוח א

תוספת של 10% אם לפחות 20% מתקציבו המאושר של התיק יבוצע במוסד מוכר להשכלה גבוהה או במוסד מחקר ישראלי

תחומים מועדפים

פיתוח והרצה של מוצרים המייעלים את שלבי הבנייה. לדוגמה: מוצרי רובוטיקה המשתלבים בתהליכי הבנייה.

פתרונות מתועשים להדירות ואיכות המוצר ושיפור עמידות מבנים קיימים, לדוגמה: פיתוח מוצרים לבנייה מתועשת.

פיתוח של מוצרים חדשניים בתחום מוצרי וחומרי הבנייה. לדוגמה: חומרים מרוכבים המשמשים לבידוד יעיל, או חומרים לחיפוי מבנים

פיתוח שיטות ותהליכי ייצור חדשניים לשיפור האיכות והתפקוד של רכיבים / מוצרים בבניה, לדוגמה: הארכת חיי מוצר וצמצום חומרי בניה.

תנאי סף

חברת תעשיית הייצור העונות על אחד התנאים הבאים: 

תאגיד תעשייתי אשר התאגד במדינת ישראל ומרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית או בענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית (בכלל זה – מזון, משקאות, טקסטיל, עור, עץ, נייר, מוצרי נפט, גומי, פלסטיק, מתכת, חומרי בניין).

תאגיד תעשייתי אשר התאגד במדינת ישראל ועונה על 3 התנאים הבאים במצטבר:

מרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית (בכלל זה – כימיה, נשק ותחמושת, ציוד חשמלי, ייצור מכונות)

מספר עובדי הייצור בו הינו לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות מ-3 עובדים

מספר עובדי המו"פ בו הינו לכל היותר 25 עובדים.

חברת תעשיית ייצור עילית - תאגיד תעשייתי אשר התאגד במדינת ישראל ועונה על 3 התנאים הבאים במצטבר:

מרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה העילית (בכלל זה – ייצור תרופות, מחשבים מכשור אלקטרוני ורפואי, וייצור כלי טייס);

מספר עובדי הייצור בו הינו לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות מ-3 עובדים;

מספר עובדי המו"פ בו הינו לכל היותר 25 עובדים.

חברות תעשיית הייצור וחברות תעשיית ייצור עילית, אשר לא נזקפו להן הכנסות בשנה שקדמה להגשת הבקשה, אולם מרבית הכנסתן (למעלה מ-50%), בשנה שבה הוגשה הבקשה, נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית, מעורבת-מסורתית, מעורבת-עילית ועילית. 

קריטריונים להערכת בקשה

החדשנות הטכנולוגית המאפיינת את התיק, ובכלל זה היותה משמעותית ביחס לחדשנות הטכנולוגית הקיימת בחברה.

התשואה העודפת הצפויה למשק.

הפוטנציאל העסקי הגלום בתיק ובכלל זה מידת התחרותיות של המוצר בשוק היעד ופוטנציאל החברה להגיע לשוק היעד.

רמת הסיכון הטכנולוגי/הסיכון ההנדסי הטמונים בפיתוח המוצר.

היקף הייצור המתוכנן במדינת ישראל ושיעור הערך המוסף בישראל.

היכולות הטכנולוגיות של החברה והיערכותה לביצוע התכנית.

אופן הגשת הבקשה

חברות תעשיית בנייה המגישות למסלול זה – יש לציין בסעיף הקול הקורא "קול קורא בינוי ושיכון - תת מסלול תעשיות בנייה"

בתהליך ההגשה בקול קורא, יש להסדיר אישור סיום בדיקה מקדימה מהיחידה לשיטות בניה חדשות ויש להציג אישור זה בתיק הבקשה עד למועד ועדת המחקר של זירת יצור מתקדם ברשות החדשנות.

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות.

מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה ההגשה מופיעים בפירוט בדף מסלול מו"פ בתעשיית הייצור - מופ"ת

 

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך ‏04.07.2022 בשעה 12:00 בצהריים.

תשובות ימסרו בחודש ספטמבר, 2022.

פרטים ויצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא"ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א'-ה' בשעות 9:00-17:00