שימוש מושכל וחסכוני במים

יום ב', 14 במרץ 2022

 

מתחברים, לומדים ונהנים: מאות תלמידי כיתות ד' בבתי הספר בבאר שבע משתתפים בתוכנית ערכית חינוכית בנושא הסביבתי "מתחברים למים", אשר מוביל תאגיד "מי שבע" יחד עם המועצה לישראל יפה ובשיתוף עיריית באר שבע, הפעילות מתוכננת להתקיים בהמשך גם בעיר אופקים.

מטרת התוכנית הינה לחשוף את הילדים באופן חווייתי ומעשיר לנושא הסביבה והקיימות, נושא אותו שם התאגיד לנגד עיניו כחלק מפעילותו השוטפת. במסגרת התוכנית, לומדים הילדים על חשיבות משאב המים החיוני לקיומנו, תוך הפיכתם ל"שגרירים", שותפים פעילים היכולים להעביר את המסר לצעירים מהם ולבני משפחותיהם. בחודש הראשון לפעילות השתתפו ארבעת בתי הספר הבאים: מענית נווה נוי, הרצוג, נווה מנחם ובן גוריון.

במסגרת התוכנית, לומדים התלמידים על מקורות המים, שימוש מושכל במים ודרכים לחסכון במים, מה באפשרותם לעשות באופן אקטיבי על מנת לשמור על הסביבה, לרבות הבנת הנזקים האקולוגיים שבהשלכת מגבונים בלתי מתכלים לאסלה, דבר היוצר סתימות בצנרת הפרטית והעירונית ומזהם את הסביבה. במסגרת המפגשים הילדים לומדים על משק המים, מקיימים דיונים על דרכים להתנהלות נכונה לחסכון במים, מתנסים במשחקים ובהכנת תוצרים שונים מעשי ידיהם אותם יוכלו להציג בתערוכה בית ספרית בסוף התהליך.

מנכ"ל "מי שבע", מריו לובטקין: "אנו ב"מי שבע" מאמינים כי באמצעות פעילות חינוכית וחווייתית ניתן להעביר לצעירים את המסרים שיובילו לצריכת מים נבונה. האחריות האישית של ה"שגרירים" הצעירים תוביל, בסופו של יום, להתנהלות נכונה בנושא משאב המים ולשמירה על הסביבה. מי שבע ממשיך ביתר שאת לפעול לקידום סוגיות סביבתיות תוך השקעת משאבים לטובת הקהילה".