מענקים לפיתוח ישראל-הודו

יום ה', 7 באוקטובר 2021

 

קרן ישראל-הודו (I4F) הינה תכנית לשיתוף פעולה תעשייתי של רשות החדשנות בישראל, משרד המדע והטכנולוגיה ההודי(DST) , ו-Global Innovation & Technology Alliance (GITA).

הקרן מספקת תמיכה לחברות ישראליות והודיות שעובדות על פרויקטים משותפים למו"פ והתאמת מוצר של טכנולוגיות חדשניות. המסלול מעניק תמריץ כספי המאפשר לפזר את הסיכון הקיים במימון הפרויקט. בנוסף, המסלול מציע גם סיוע בחיפוש שותפים טכנולוגיים זרים.

קרן ישראל – הודו לחדשנות טכנולוגית, (I4F), הינה חלק ממסלול מסלול קרנות דו-לאומיות

מטרת המסלול 

כלכלת הודו מציגה בשנים האחרונות שיעורי צמיחה יוצאי דופן והיא עתידה לצמוח בקצב הגידול המהיר ביותר מבין כל הכלכלות הגדולות בעולם, ולכן הודו מהווה כר פורה לשיתופי פעולה עם חברות ישראליות. המסלול מעודד שיתופי פעולה בין חברות ישראליות להודיות לפיתוח ויישום טכנולוגיות חדשניות בכל התחומים במטרה לעזור לחברות ישראליות לצמוח באמצעות יצירת קשרים אסטרטגיים בינלאומיים, גישה לתנאי אמת בחו"ל להוכחת מוצריהן, פריצה וscale-up  למוצריהן בשוק ההודי - כל זאת על מנת להגביר את כושר התחרות של החברות הישראליות בשוק העולמי.

 

למי מיועד המסלול? 

המסלול ככלל פונה לחברות טכנולוגיות ישראליות בכל ענפי התעשייה המעוניינות לפתח או לשדרג מהותית מוצרים וטכנולוגיות עם שותף בהודו. עדיפות תינתן לפרויקטים בתחומים הבאים: מים, חקלאות, בריאות, אנרגיה ו-ICT.

מה מקבלים? 

סוג פרויקט

 

תקופת ביצוע

תקרת תקציב

שיעור מענק

הוצאות מסחור  ושיווק

תמלוגים

שת"פ תעשייתי במו"פ או התאמת מוצר

עד 24 חודשים

אין מגבלה

עד 50% מהתקציב המשותף מאושר, בתקרת מענק של 1.25 מיליון דולר לכל שותף

עד 30,000 דולר

3-5% בהתאם לנהלי רשות החדשנות

 
בנוסף, אנו מסייעים במציאת שותפים זרים ע"י מילוי טופס חיפוש שותפים ושליחתו למייל הכתוב מטה.
 
מדוע כדאי? 
 • מינוף החברה ע"י גישה למשאבים בינלאומיים: שיתוף פעולה במו"פ עם חברה זרה מאפשר גישה לידע וטכנולוגיה וגישה לתשתיות פיתוח או בדיקה אשר לא קיימות בישראל, ובכך מעמיק באופן משמעותי את איכות תהליכי המו"פ ומקרב את היציאה לשוק.
  בנוסף, שיתוף פעולה בינלאומי יכול לעזור לחברה ישראלית לצמוח דרך גיוס שותפים מקומיים, התאמה לרגולציה זרה, ויצירת יתרון שיווקי, כלכלי או עסקי.
 • מודל מימון אטרקטיבי: חברות אשר בקשותיהן יאושרו על ידי הקרנות יקבלו מענק כספי בהיקף משמעותי בתנאי מימוש שיתוף הפעולה, ללא תלות ברווחים או בהצלחות עתידיות וללא העברת זכויות קניין רוחני לממשלות התומכות. חברה ישראלית נתמכת תשלם לקרן תמלוגים בגובה של 2.5-5% ממכירות רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.
 • תמיכה שהיא תו איכות בארץ ובעולם: תמיכת הקרנות ניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, ובכך מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים ולשווק את מוצריהן בארץ ובעולם. תו איכות זה עשוי לסייע בהצעת ערך לשותפים אסטרטגיים בחו"ל, יצירת בסיס לשיתוף פעולה ארוך טווח וחדירה לשווקים זרים.
 •  
 • תנאי המסלול 
 • על החברה המגישה את הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
 • לחברה המגישה בקשה לרשות החדשנות חייבת להיות חברה שותפה בהודו (כאמור לעיל, אנו מסייעים במציאת שותפים).
 • החברה הישראלית ושותפה לפרויקט יגיעו להבנות הנוגעות לחלוקה או שיתוף של זכויות הקניין הרוחני (IP), שימוש וגישה לתוצאות הפרויקט והסדרי שיווק:
  • בשלב הגשת הבקשה נדרשת התייחסות לזכויות הקניין הרוחני במסמך הכוונות החתום ע"י השותפים.
  • לאחר אישור הבקשה ולפני קבלת המענק יידרש הסכם רשמי בין השותפים. להסבר מפורט, אנא לחצו כאן.
 • על החברה לפעול בהתאם לנהלי הרשות כפי שמפורט בחוק המו"פמסלול הטבה מס' 1200-01 נוהל הגשת בקשות לקבלת הטבות ואישורן200-02 ניהול מערכת הכספים והגשת דוחות ביצוע200-04200-06, ונוהל ליישום הסכמים בינלאומיים.
 •  שימו לב: חוק המו"פ מאפשר למנהלי הקרן שיקול דעת באשר לייצור בחו"ל ואישור על בעלות משותפת על ידע המפותח עם שותף זר.

קריטריונים להערכת בקשה 

 • חדשנות המוצר או התהליך המפותחים במסגרת שיתוף הפעולה.
 • בתכנית המוגשת יש מענה לאתגר בסיכון גבוה או כשל שוק מימוני המצריך מימון ממשלתי.
 • רלוונטיות למסחור בשווקי היעד וערך כלכלי מוסף עבור כלכלת ישראל והשותף לפרויקט.
 • יכולת יישום ומימון של הפרויקט ותהליכי המחקר והפיתוח הנחוצים להשלמתו על ידי החברות השותפות.
 • איכות וסינרגיה של שיתוף הפעולה באות לידי ביטוי בתכנית עבודה משותפת ומחייבת-הדדית עם החברה הזרה כך שכל צד תורם תרומה ברורה ונחוצה לפיתוח טכנולוגיה בעלת ערך מוסף הנובע מהעברת ידע, חלוקת משאבים, תשתיות או קשרים מסחריים על פי יתרון יחסי, יישום חדשני של טכנולוגיות קיימות בשווקים חדשים ועוד. על התכנית לכלול פעולות קונקרטיות משני הצדדים, תיקוף שוק, יעדים משותפים (KPIs) לסיום התכנית, ולשלבי המסחור ההמשכיים גם לאחר תום הפרויקט.
 •  
 • איך מגישים בקשה? 

המסלול פתוח להגשת בקשות בהתאם לקולות קוראים ייעודיים.

על חברות ישראליות להגיש בקשה באזור האישי באתר רשות החדשנות:

 1. יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול .
 2. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 3. יש למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה שמופיע בתפריט האזור האישי > יש לבחור במסלול "תכניות דו-לאומיות לתמיכה מקבילה".
 4. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק "הוספת הצרופות" המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה). 

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה והקול הקורא. במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע. במקרי הגשה לקול קורא עם תאריך אחרון להגשה, בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה תדחה ותוחזר לשולח.

*חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה. במידה וההגשה על ידי החברה תתבצע עד 5 ימי עסקים בטרם סיום הקול הקורא, מערך התפעול יחזור אליכם/ן (במידת האפשר) עם מידע על חוסרים / תקלות במסמכים המבוקשים ובכך לחסוך מכם/ן את פסילת הבקשה.

רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? השלב הבא הינו בדיקה מעמיקה של בודק מקצועי שמגיע לביקור בחברה (*נתון לשיקול דעתה של רשות החדשנות). מה הביקור כולל? לחצו כאן לקריאה על ביקור צוות בדיקה מקצועי לאחר הגשת בקשה. | מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה