מחקר של מרכז המחקר של הכנסת על ארנקים אלקטרוניים

יום ד', 22 בדצמבר 2021
מרכז המחקר של הכנסת הפיק באחרונה מסמך בו מוצגת התפתחות שוק אמצעי התשלום המתקדמים, כולל השפעותיו המשקיות הצפויות, השפעות והשלכות אפשריות על הצרכן ושאלת פעילות הרגולטורים בישראל להסדרתו.
 
ארנקים דיגיטליים הם, בהכללה, שכבת אפליקציה השומרת ומתווכת מידע פיננסי בין שני צדדים לעסקה (טרנסאקציה), כך שהמידע מוצפן ואין צורך לחלוק אותו ישירות עם גורם לא ידוע או כזה שיש ספק באשר לאמינותו.
אף על פי ששירותי תשלום מתקדמים החלו להתפתח על רקע המסחר המקוון והצורך לפתור את בעיית האמון, הם הופכים כיום לאמצעי תשלום מרכזי גם בחנויות פיזיות ומייצגים עוד שלב במהפכת הדיגיטציה של תהליך המסחר.
יש המבחינים בין "ארנקים דיגיטליים", שנכללים בהם יישומים מגוונים כגון שמירה של כסף בארנק, תשלום לבתי עסק פיזיים או וירטואליים, העברת כספים לאחרים וכדומה, לבין "אפליקציות תשלום", שבהן יש רק חלק מן הפונקציות האמורות.
 
הבחנה נוספת היא בין יישומי תשלום שעיקר פעילותם היא לאפשר העברת כספים בין יחידים
ועסקים (Person to Business – P2B) ו- (Person to Person – P2P)
תשלומים נוספים הם בין היתר תשלום בין עסקים (B2B )ותשלומים עבור שירותי ממשל (P2G).
 
בישראל, תחום אפליקציות התשלום החל להתפתח כשירות העברת תשלום בין יחידים– P2P.
שהחברות המובילות בו היו Bit של בנק הפועלים, PayBox של בנק דיסקונט ו-Pay של בנק לאומי. השירות שמוצע בהן מתבסס כיום בעיקרו על כרטיסי חיוב. עם זאת, בשנה האחרונה החלו חברות אלה לפעול כדי לספק שירותי תשלום גם מלקוח לבית עסק –P2B וחברות נוספות, ישראליות ורב-לאומיות, מצטרפות לשוק זה.
לפי מחקר שוק שפרסמה רשות התחרות ביולי 2021 בנושא העברות P2P ,"ל"ביט" של בנק
הפועלים יש בישראל "מעמד מוביל שהולך ומתחזק עם הזמן". לפי המחקר, ב-2020 ריכזה ביט את רוב פעולות התשלום ביישומונים דנן, הן מבחינת מספר הפעולות והן מבחינת היקפן הפיננסי. 
 
לפי נתוני חברת שב"א, בין השנים 2020 ו-2021 ערך העסקאות בארנקים ואפליקציות גדל כל הזמן.  מכ-4.2 מיליארד ש"ח ברבעון הראשון של 2020 לכ-4.5 מיליארד ש"ח  העסקאות ברבעון השלישי של 2021 . 
כבר ביוני 2017 פורסם דוח בין-משרדי של הוועדה לקידום השימוש באמצעי תשלום מתקדמים בישראל. לפי הדוח, קיומה של תשתית תשלומים מיידיים בישראל תאפשר לסלוק עסקאות באמצעי תשלום מתקדמים שאינם מבוססים על כרטיסי חיוב, והיא צפויה להגדיל את מגוון השירותים ולתרום לכלכלה.