תרו מספקת תוצאות (חיוביות) לרבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2022

יום ו', 29 ביולי 2022

 

להלן דגשים ברבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2022 – לעומת 30 ביוני 2021

 

*המכירות נטו עלו ב-9.6 מיליון דולר, או 6.5%, ל-156.7 מיליון דולר.

*רווח גולמי של 81.6 מיליון דולר (52.1% מהמכירות נטו) לעומת 77.7 מיליון דולר (52.8% מהמכירות נטו).

*הוצאות מחקר ופיתוח (מו"פ) בסך 11.5 מיליון דולר ירדו ב-1.4 מיליון דולר.

*הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות בסך 56.1 מיליון דולר עלו ב-32.1 מיליון דולר.

*רווח תפעולי של 14.0 מיליון דולר (8.9% מהמכירות נטו) לעומת הפסד תפעולי של 19.2 מיליון דולר. בניכוי חיובי ההסדר וההפסד ברבעון המקביל אשתקד, הרווח התפעולי עמד על 40.8 מיליון דולר (27.7% מהמכירות נטו).

*ריבית והכנסות פיננסיות אחרות בסך 1.9 מיליון דולר ירדו ב-1.1 מיליון דולר.

*הוצאות מס של 2.0 מיליון דולר לעומת 2.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בניכוי ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסד ברבעון המקביל אשתקד, שיעור המס האפקטיבי לרבעון עמד על 12.3% לעומת 6.1% ברבעון המקביל אשתקד.

*הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-14.1 מיליון דולר בהשוואה להפסד נקי של 18.8 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח למניה עמד על 0.37 דולר לעומת (הפסד) למניה של 0.50 דולר. בניכוי ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסד ברבעון המקביל אשתקד, הרווח הנקי עמד על 41.2 מיליון דולר, והתוצאה הייתה רווח למניה של 1.09 דולר.

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן 

*תזרים המזומנים ששימש לפעילות ברבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2022 עמד על 58.0 מיליון דולר. בנטרול ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסד, תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עמד על 9.6 מיליון דולר בהשוואה ל-44.0 מיליון דולר ברבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2021.

*נכון ל-30 ביוני 2022, מזומנים ושווי מזומנים וניירות ערך סחירים (הן לטווח קצר והן לטווח ארוך) ירדו ב-74.7 מיליון דולר ל-1.18 מיליארד דולר מ-31 במרץ 2022; בעיקר תוצאה של תשלום פשרה בסך 67.6 מיליון דולר לתובע הרוכש הישיר ("DPP") בתביעת ההגבלים העסקיים בתחום ההגבלים העסקיים בתחום תמחור התרופות הגנריות, MDL מס' 2724.

עודאי בלדוטה, מנכ"ל תרו אמר כי "בעוד שאנו שומרים על מעמד השוק המוביל של רבים מהמוצרים שלנו, אנו ממשיכים להתמודד עם מגמת שוק כוללת, במיוחד בארה"ב, שאינה משתנה באופן דרמטי, ובהתאם למוצר, דפלציה במחיר ממשיכה להוות אתגר. כאשר עלויות התשומות עולות בחדות, נמשיך להקצות כמויות הולכות וגדלות של הון כולל מאמצי מו"פ לצמיחה ולעסקים רווחיים ולהזדמנויות עסקיות חדשות".

 

*תוצאות ה-30 ביוני 2022 כוללות תוצאות של שלושה חודשים מרכישת Alchemee ב-28 בפברואר.

אישורים והגשות של ה-FDA

החברה קיבלה לאחרונה אישורים ממינהל המזון והתרופות האמריקאי ("FDA") עבור יישום התרופה החדשה במסלול המקוצר ("ANDA") טבליות פלופנזין 1 מ"ג, 2.5 מ"ג, 5 מ"ג, 10 מ"ג. לחברה יש כיום בסך הכול 18 בקשות ANDA שמחכות לאישור ה-FDA, כולל ארבעה אישורים זמניים.

אודות תרו

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ, בקרו  באתר של החברה בכתובת www.taro.com/