ענפי התקשוב מובילי צמיחה במשק

יום ב', 2 במאי 2022

הלמס: נתוני המגמה בחישוב שנתי (במחירים קבועים) ינואר - מרץ 2022

בקבוצת מוצרים ושירותים אחרים, המהווה %48 מסך הרכישות בשנת 2021 ,נרשמה עלייה של %0.6 בחישוב שנתי בינואר- מרץ 2022 .מזה,
 
בענף ציוד ושרותי תקשורת עלייה של %6.8 בחישוב שנתי,
בענף ספרים, ציוד משרדי ופרסום עלייה של %3.4 בחישוב שנתי,
בענף מחשבים ותוכנה עלייה של %9.1 בחישוב שנתי,
בענף שירותי רפואה ותרופות ירידה של %1.1 בחישוב שנתי,
בענף דלק, חשמל וגז ירידה של %6.1 בחישוב שנתי,
ובענף ציוד ושרותי תחבורה ירידה של %8.17 בחישוב שנתי.
 
 
בקבוצה מוצרי תעשייה, המהווה %17 מסך הרכישות בשנת 2021 ,חלה ירידה של %9.6 בחישוב שנתי בינואר- מרץ 2022 ,מזה, בענף מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ירידה של %6.1 בחישוב שנתי, בענף הרהיטים ירידה של %5.2 בחישוב שנתי, ובענף הלבשה והנעלה ירידה של %3.9 בחישוב שנתי.