בנק הפועלים מגייס מיליארד דולר בהנפקה פרטית

יום א', 17 באוקטובר 2021


בנק הפועלים מגייס מיליארד דולר בהנפקה פרטית בינלאומית מוצלחת של אג"ח COCO ירוק, לראשונה בישראל.

על רקע המשך מגמת הצמיחה המואצת של הבנק, על פי הודעתו, ומתוך רצון לגוון את בסיס המשקיעים ולייצר אופטימיזציה במבנה ההון, בנק הפועלים השלים  את שלב התמחור בהנפקה פרטית בינלאומית למשקיעים מוסדיים בהיקף של מיליארד דולר

של כתבי התחייבות נדחים המירים מסוג COCO במסגרת גיוס רחב בקרב משקיעים מוסדיים בארה"ב, באיחוד האירופי, בבריטניה ובמדינות נוספות ברחבי העולם.

ההנפקה זכתה לביקושים בהיקף של למעלה מ-2.6 מיליארד דולר בקרב עשרות גופי השקעה מובילים ברחבי העולם.

ההנפקה היא של אגרות חוב מסוג COCO (כתבי התחייבות נדחים המירים) לתקופה מקסימלית של 10.25 שנים ובריבית שנתית של 3.255%.

לראשונה בישראל, הונפקו אג"ח מסוג COCO ירוק (Green Bond) בהתאם לעקרונות הבינלאומיים לאג"ח ירוק של ה-ICMA. בכוונת הבנק להשתמש בסכום השווה לתמורת ההנפקה לטובת מימון של פרויקטים ירוקים ידידותיים לסביבה בתחומים של אנרגיות מתחדשות, תחבורה ירוקה, בנייה ירוקה, מחזור פסולת והתייעלות אנרגטית.