עקב העדר תקציב מדינה - פגיעה בחברות היי-טק

יום ב', 25 בינואר 2021

עקב העדר תקציב מדינה - פגיעה אנושה בחברות  היי-טק.

הודעה של הרשות לחדשנות המוכיחה כי דברי נתניהו  על "סיוע להי-טק" הם ללא כיסוי (גם תקציבי).

בהודעה נאמר:

לציבור מגישי הבקשות והחברות הנתמכות

בשל העדר תקציב מדינה מאושר לשנת 2021, רשות החדשנות לא קיבלה עדיין מסגרת תקציב לשנת 2021, ולכן הרשות לא יכולה בשלב זה לאשר מתן מענקים חדשים.
אנו צופים כי נקבל מסגרת תקציב מאושרת במהלך פברואר, ובמועד זה נוכל להחליט בנוגע לבקשות חדשות ולאשר מתן מענקים חדשים.

יובהר כי לרשות קיים תקציב המיועד לשלם עבור מענקים שכבר אושרו ב-2020, והתשלומים בגינם ימשיכו להיות משולמים כסדרם.

ניתן להמשיך להגיש בקשות למענקים חדשים ואנו נחליט בהן, עם קבלת המסגרת התקציבית המאושרת לפעילות הרשות. אנו עושים כל שביכולתנו לפעול לקידום הטיפול בבקשות שיוגשו ומחויבים לשמירה על שקיפות באמצעות עדכונים שוטפים.