חילוקי דעות לגבי שאלת המחיר לצרכני/לקחות אינטרנט משודרג

יום ג', 7 ביולי 2020
 
חילוקי דעות בין כלכלנים ומומחי תקשורת לגבי שאלת המחיר לצרכני/לקחות אינטרנט משודרג. מנכ"ל משרד התקשורת פרסם החלטה במסגרת מתווה הסיבים, שמטרתה לכאורה לעודד פריסת תשתיות תקשורת מתקדמות בד בבד עם "שמירה על רמת תחרות גבוהה".
 
בין ההחלטות: חברות תקשורת תחויבנה למחיר אחיד - הן לא תוכלנה להציע למנויים מחירים שונים עבור שירות זהה.  עלפי משרד התקשורת, ההחלטה יוצרת סביבה תחרותית הוגנת כלפי הצרכנים, מעודדת השקעות ומאוזנת בהיבט תמחור השירות.
     
עיקרי ההחלטה:
 
במתן שירותי גישה לאינטרנט הניתנים באמצעות סיבים אופטיים אל בניין המגורים (Fiber to the Home FTTH) למנויים פרטיים, בעלי רישיונות לא יוכלו להציע למנויים הצעות בתנאים שונים או בתעריף שונה, כתלות בתשתית המוצעת.
סוג התשתית המוצעת לא יהווה מאפיין סביר המצדיק אבחנת קבוצת מנויים אחת מאחרת בהתאם לסעיף ברישיון העוסק בפעילות הוגנת, "אי אפליה" או "סוגי מנויים" וזאת בין אם מדובר באספקת השירות באמצעות תשתית של ספק השירות עצמו או בתשתית של בעל תשתית או גורם אחר ("מחיר אחיד").
 
מביאי הביקורת  על החלטה "סוציאליסטית" זו של מניעת תחרות מחיר טוענים כי 
"זו תופעה מדהימה של התערבות גסה בעסקי חברות פרטיות, חלקן נסחרות בבורסה, הפוגמת בתחרות שהיא תמיד לטובת הצרכן.
 
כך, אין הבדל בקביעת ובכפיית מחירים למי שבתחרות ולמי שהוא מונופול (אולי. כי אין קביעה ברורה מי מונופול בתחום פריסת הסיבים). כולם שווים במתכונת "הקומוניסטית" הזו",