חששות ואי אמון לגבי המגמות במשק מנקודת ראות הצרכנים

יום ג', 15 בדצמבר 2020
 
נתונים חדשים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מראים כי החל מחודש מרץ, על רקע משבר הקורונה, אפשר להבחין בירידה בערך מדד אמון הצרכנים ובמאזנים המרכיבים אותו, כמו גם, בתנודתיות בערכיהם במהלך החודשים בעקבות החלת ההגבלות וההקלות על המשק.
 
בחודש מרץ עם החלת ההגבלות על האוכלוסייה ועל פעילות המשק, ירד המדד ל-22%- מ-6%- בפברואר, ובחודש אפריל עם החלת הסגר הכללי הראשון ירד המדד ל-31%-. גם לאחר השיפור שבא בעקבות ההקלות בחודשים מאי (14%-) ואוגוסט (24%-), התקבלו ערכים נמוכים משמעותית מהערכים בשנים 2019-2016.
באוקטובר, עם החלת הסגר הכללי השני, עמד מדד אמון הצרכנים על 28%-.
בנובמבר 2020, מדד אמון הצרכנים עלה ל-20%- מ-28%- באוקטובר.
העלייה בערך המדד משקפת את הזיקה ההדוקה בין מערכת הציפיות וההערכות הסובייקטיביות של הפרטים, לבין שינויים שחלים במישורים שונים: התקדמות בשלבי תוכנית היציאה מהסגר במהלך נובמבר; ידיעות על ההסכמים בין ישראל לכמה חברות המפתחות חיסונים לקורונה והציפייה להגעתם לארץ.
 
עם זאת בשלושה מתוך ארבעת המאזנים המרכיבים את המדד חל שיפור בחודש נובמבר לעומת אוקטובר.
המאזן המתייחס לכוונות של הפרטים לרכישות גדולות בשנה הקרובה בהשוואה לשנה האחרונה עלה ל-32%- (באוקטובר ירד ל-45%- מ-36%- בספטמבר); המאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה בשנה הקרובה עלה ל-23%- מ-35%- באוקטובר. המאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי של משק הבית בשנה הקרובה עלה לערך חיובי של 3% מערך של 3%- באוקטובר, והוא מעיד על אופטימיות זהירה של הפרטים.
במאזן המתייחס לשינוי שחל במצב הכלכלי של משק הבית בשנה האחרונה, לא חל שינוי של ממש, והוא עומד בנובמבר על 26%- (באוקטובר ירד ל-30%- מ-25%- בספטמבר).