סיוע לפיילוטים בתחומי החקלאות (אגריטק)

יום ו', 27 בנובמבר 2020

 

תאריך אחרון להגשה 

20/01/2021
 

קול קורא 2021 בשיתוף עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר, להגשת בקשות סיוע לתוכניות הרצה ("פיילוטים") של חברות הזנק וחברות טכנולוגיה בתחומי החקלאות.

זהו קול קורא במסגרת מסלול תמיכה בפיילוטים בתחומי טכנולוגיות חקלאות (אגרי-טק): טכנולוגיות מבוססות צמחים ובעלי חיים, המשמשים למזון או לחומרי גלם תעשייתיים, וכן מוצרים לשיפור ולייעול תהליך הגידול של צמחים ובעלי חיים, לרבות שיטות ותשומות.

 

במסגרת הקול הקורא ניתן להגיש:

  • תכניות לפיתוח טכנולוגיות חדשניות בתחומי החקלאות, כולל תכניות בשיתוף מרכזי המו"פ האיזוריים של משרד החקלאות ושל משרד המדע (היכולים לשמש כאתרי הרצה או כקבלני משנה לפיתוח בתכניות המוגשות).
  • תכניות הרצה (פיילוטים) לבחינת היתכנותן ויישומן של טכנולוגיות חדשניות בקרב לקוחות רלוונטיים ולקידום מיסחורן לחו"ל. ניתן להגיש גם תכניות הרצה בשיתוף מרכזי המו"פ האיזוריים של משרד החקלאות ושל משרד המדע (היכולים לשמש כאתרי הרצה לתכניות המוגשות).

*על מוצרים המוגשים במסגרת הקול הקורא להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו"פ משמעותיות וליצור אימפקט משמעותי ליצירת ולצמיחת חברות בתחומי טכנולוגיות החקלאות (אגריטק).

ההגשה תתבצע באמצעות מסלול הטבה מס' 2 - תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל, נספח ה'.

 

קהל יעד הן  חברות טכנולוגיה ישראליות בתחומי טכנולוגיות החקלאות.

* מרכזי המו"פ האיזוריים של משרד החקלאות ושל משרד המדע יכולים לשמש כאתרי הרצה או כקבלני משנה לפיתוח בתכניות המוגשות.

מימון

  • תינתן תמיכה כספית בשיעור של עד 60% מהוצאות המו"פ המאושרות.
  • חברות הפועלות באזורי פיתוח זכאיות לתוספת תמיכה של 10%.

 

אופן הגשת הבקשה

ההגשה לקול הקורא תתבצע דרך דף מסלול תמיכה בפיילוטים בתחום החקלאות (אגריטק)

ניתן להגיש בקשה עד לתאריך 20 בינואר 2021, עד השעה 12:00. 
 

לפרטים ויצירת קשר

 ניתן לפנות לזירת צמיחה בדוא"ל:  Growth@innovationisrael.org.il