סלקום לא נחלצת מההפסדים

יום ד', 25 בנובמבר 2020

מאזן  של חברת סלקום לרבעון השלישי של 2020 מסתכם עם הפסד של 37 מיליון שקל – כך עולה מהדו"ח שפרסמה  חברת התקשורת בניהולו של אבי גבאי. זהו רבעון שמיני ברציפות אותו סלקום מסיימת בהפסד, כאשר את הרבעון המקביל סיימה החברה בהפסד של 2 מיליון שקל. תוצאות הקבוצה כוללות את תוצאות גולן טלקום החל ממועד השלמת עסקת הרכישה בספטמבר, שתרמו 5 מיליון שקל לרווח הנקי.

תוצאות החברה מתפרסמות על רקע אישור בית המשפט למכור את מניות בעלת השליטה בסלקום (48%), דסק"ש, לקבוצת משקיעים בראשות מגה אור של צחי נחמיאס, שגבר על בעל השליטה הקודם אדוארדו אלשטיין. במסגרת המהלך, צפויה סלקום לעמוד למכירה.

ההפסד התפעולי הרבעוני הסתכם ב-6 מיליון שקל, בהשוואה לרווח תפעולי של 36 מיליון שקל ברבעון המקביל, לאור פגיעת נגיף הקורונה בהכנסות החברה משירותי נדידה לחו"ל. ה-EBITDAהסתכם ב-231 מיליון שקל, ירידה של 15% לעומת התקופה המקבילה.

 

הכנסות החברה עלו בכ-3% לעומת הרבעון המקביל והסתכמו ב-956 מיליון שקל. העלייה מיוחסת לצמיחה של 19% בהכנסות מציוד קצה (ובעיקרם מכשירים סלולריים) שהסתכמו ב-261 מיליון שקל, למרות סגירת מרכזי הסחר והקניונים עקב משבר הקורונה והודות לפעילות האונליין המואצת של רשת חנויות הסלולר דינמיקה.

 

העלייה בהכנסות קוזזה בירידה של 2% בהכנסות משירותים שהסתכמו ב-695 מיליון שקל, לאור הפגיעה בשירותי נדידה (חבילות חו"ל) ותיירות פנים עקב משבר הקורונה. ההכנסות ממגזר הסלולר רשמו ירידה של 5.7% לעומת התקופה המקבילה והסתכמו ב-414 מיליון שקל. ההכנסות מהמגזר הנייח (טלוויזיה, טלפוניה ואינטרנט) עלו ב-5% לעומת רבעון מקביל והסתכמו ב-327 מיליון שקל.

החוב ברוטו של החברה עמד בסוף הרבעון על 3 מיליארד שקל, במקביל ליתרת מזומנים ושווי מזומנים של 0.7 מיליארד שקל, כך שהחוב נטו הסתכם ב-2.3 מיליארד שקל. בסוף הרבעון המקביל החוב נטו עמד על 2.23 מיליארד שקל ובסוף רבעון קודם על 1.84 מיליארד שקל. סלקום הודיעה במקביל לפרסום הדוח על הנפקת אג"ח חדשה בהיקף של עד 400 מיליון שקל באמצעות הרחבה סדרה י"ב. תמורת ההנפקה תשמש לפעילות השוטפת ולמחזור החוב של החברה.

בסלולר הגדולה בישראל

בתחום הסלולר קפצה מצבת המנויים מ-2.734 מיליון ברבעון הקודם ל-3.641 מיליון, לאור רכישת גולן טלקום שמציבה את סלקום כחברת הסלולר הגדולה בישראל, עם נתח שוק של כ-35%. שיעור הנטישה עמד בסוף הרבעון על 8.7%, לעומת 11.4% ברבעון המקביל. ההכנסה החודשית הממוצעת למנוי (ARPU) עמדה על 45.7 שקל, לעומת רבעון מקביל אז עמדה על 53.2 שקל, לנוכח ירידה בהיקף פעילות הרומינג. במהלך הרבעון השיקה סלקום חבילות דור 5 חדשות.

 

הצלחה יחסית בתחום הטלוויזיה כאשר החברה צרפה 6 אלף מנויים ברבעון, כך שמספרם עמד בסופו על 251 אלף.זוהי האצה בקצב גיוס המנויים, שכן ברבעון הקודם איבדה החברה 1,000 מנויים וברבעון לפניו גייסה 2,000 מנויים. בתחום האינטרנט גייסה סלקום 6 אלף מנויים במסגרת השוק הסיטונאי, ולראשונה מעדכנת כי ברשותה יש כיום כ-80 אלף לקוחות סיבים פעילים. מצבת החברה בתחום האינטרנט עמדה בסוף הרבעון על 289 אלף. מדובר על האצה בקצב גיוס המנויים, שכן ברבעון הקודם גייסה סלקום 4 אלף מנויים וברבעון לפניו גייסה אלף.

 

סלקום כבר לא פורסת סיבים אופטיים, לאחר שמכרה את תשתית הסיבים העצמאית שלה לחברת הבת IBC, שנכון להיום נגישה לכ-500 אלף משקי בית.

.