הלמס: הרעה בתעסוקה בגל הסגר השני

יום ו', 23 באוקטובר 2020

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ערכה סקר מיוחד על מצב העסקים בתקופת מגפת הקורונה.

ממצאים עיקריים: סקר מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה 

  • אחוז התעסוקה בענפי הסקר (כשיעור מהיקף התעסוקה לפני תחילת המשבר) ירד באמצע אוקטובר ל-79% לעומת 87% באמצע חודש אוגוסט.
  • באחוז העובדים הנמצאים בחל"ת חלה עלייה חדה - מ-6.4% באמצע אוגוסט (גל 8) לכ-14% באוקטובר.
  • על פי דיווחי המעסיקים כ-76.5% מהעובדים הנמצאים בחל"ת, הם במצב זה כתוצאה ישירה מהסגר השני.
  • בענפי המסחר הקמעוני ושירותי מזון ומשקאות נרשמו אחוזי חל"ת גבוהים לעומת הענפים האחרים באוכלוסיית הסקר (כ-27.3% ו-37.5%, בהתאמה).

השוואה בין הסגר השני (באוקטובר) לסגר הראשון (באפריל)

  • אחוז התעסוקה בכלל הענפים בסגר השני גדול משמעותית מאחוז התעסוקה בסגר הראשון.
  • בענפי המסחר הקמעוני היקף התעסוקה בסגר הראשון עמד על 50%, לעומת 76% בסגר השני.
  • השיפור במצבם של ענפי המסחר הקמעוני ניכר גם במידת הפגיעה החמורה בפדיון (פגיעה של יותר מ-50% בפדיון). 32.8% מהעסקים בענפים אלו העריכו שתהיה פגיעה חמורה בפדיון של חודש אוקטובר לעומת כ-67% בחודש אפריל.

אומדני עסקים

  • יותר מ-50% ממנהלי העסקים ציינו את סגירת מוסדות החינוך ובידוד או מחלה של עובד כמגבלה משמעותית הפוגעת בפעילות החברה.
  • כ-40.5% מהעסקים באוכלוסיית ענפי הסקר לא פנו לקבלת מענק תמיכה לעסקים ממשרד האוצר. כאשר כ-41% מתוכם לא פנו מכיוון שלא עמדו בתנאי הסף, כ-30.8% מהם (כ-5,800 עסקים) לא פנו כי אין להם צורך בו וכ-16% נתקלו בקשיים בירוקרטיים.
  • כ-24% מהחברות בענפי המסחר הקמעוני פיתחו אתר אינטרנט או שיפרו את האתר הקיים בתגובה למשבר.

מצב התעסוקה ואופי ההעסקה

בסקר נבדקו מצב התעסוקה ואופי התעסוקה לפי קבוצות עובדים שונות: עובדים בחל"ת בעקבות משבר הקורונה בכלל ועובדים בחל"ת בעקבות הסגר השני בפרט, עובדים חדשים שגויסו מתחילת המשבר, עובדים שפוטרו ועובדים שפוטרו בעקבות הסגר השני, עובדים שיכולים לבצע את עבודתם מהבית ומתוכם עובדים היום מהבית וסך העובדים המועסקים כיום. הנתונים מרוכזים בלוח 1 – אומדני משרות.

אחוז התעסוקה בענפים הנסקרים (מהיקף התעסוקה לפני תחילת המשבר) ירד מ-87% בגל 8 שנערך בחודש אוגוסט ל-79% באמצע חודש אוקטובר.

בין הענפים השונים נמצאה שונות גדולה בשיעור התעסוקה. בענפי ההיי טק והפיננסים שיעור התעסוקה גבוה מ-94%[1] (מהיקף התעסוקה לפני המשבר) בענפי המסחר הקמעוני שיעור התעסוקה הוא כ-76% ובענפי שירותי מזון ומשקאות (מסעדות ואולמות אירועים) שיעור התעסוקה הוא כ-35% בלבד.

אפשר לראות שאחוז העובדים הנמצאים בחל"ת עלה באופן חד מ-6.4% באמצע אוגוסט (החודש שבו נרשמה הפעילות הכלכלית הגבוהה ביותר מתחילת המשבר) ל-14% באמצע אוקטובר.

בכל הענפים חלה עלייה באחוז העובדים בחל"ת במהלך אוקטובר לעומת אחוז העובדים בחל"ת באוגוסט, כאשר בענפי המסחר הקמעוני ושירותי המזון חלה העלייה החדה ביותר.

אחוז המפוטרים בניכוי העובדים החדשים שגויסו מצביע על עלייה מ-6.6% באמצע אוגוסט ל-7.6% באמצע אוקטובר.[1]יש לציין שבשנה רגילה ללא משבר היקף התעסוקה עולה עם הזמן ובשלב זה הוא צפוי להיות גבוה מ-100%.