הסחר האלקטרוני מקדם צמיחה עולמית

יום א', 11 ביוני 2017

לפי נתוני ארגון הסחר העולמי, הסחר האלקטרוני המקוון, על כל הכרוך בכך מבחינת שרשרת האספקה, גדל בשיעורים ניכרים וצפוי לגדול עוד יותר. כך, היקף המכירות הקמעונאיות המקוונות ברחבי העולם גדל מ-100 מיליארד דולר בשנת 2013 לכמעט 500 מיליארד דולר בסיכום 2015. על פי הערכות הארגון, בסיכום שנת 2017 יעמוד סך הזמנות הסחר המקוון על 1.2 טריליון דולר. על רקע הערכות אלו, משקיעות עתה חברות ורשויות דואר רבות בעולם כספים רבים לבניית מתקנים ומערכות ניהול ותנועה של הסחר המקוון.

הנתונים מראים כי תחום הסחר המקוון תרם 17% מהכנסות שירותי הדואר העולמיים בסיכום שנת 2012, לעומת 9% בלבד בשנת 2002. מעריכים כי בסיכום שנת 2017 יהיה שיעור המסחר המקוון ברמה של 25% מהכנסות שירותי הדואר (כולל פעילות נמרצת בישראל).

נושא זה הוא אתגר גדול לשירותי הדואר החייבים לעמוד בזמני מסירה ללקוחות, שירות ומידע, היערכות לוגיסטית, אפשרות להחזרה של מוצרים לשולח ומערך טכנולוגי מקיף.